REKLAM ALANI 1

Yazılar

image

CANDAN İYİ BAYRAMLAR HİTABI #YOUTUBE

Malûm önümüz Bayram! Kurban Bayramı… Bayram, bütün âlem için hayr; hayrın bereketi, fazileti ve uğuru üzere olsun. Bu vesile ile nihayetsiz eleme, çatışma ve kavgalara; hamasilik ve husumete yurtta ve dünyada bir son olsun. Bayram o olsun ki;

image

D/RİKKAT

Mukayyet olmak, hâkim olmayı gerektirir. Hâkimiyet için mukavemet olası tehditler karşısında pervasız diş bilemeyi kendine reva addeder. Hâlbuki hükm’ün sırrı, vakfolmakta gizlenir. Vâkıf olmak içinse malûmdur vukufiyet. Yalnız vukuata (

image

SÖZ KONUSU

Hatâ yapmaya iradem kalmadı. Kurban verdim iyi niyete yanlışları Gerçekler ortasında aydım. Düş saydım yabandan yavan hayatı, Akşamdan geçtim, sabâ’ha oldum Ilık yelden esen kopan o tufandan, Şifalındım. Benim âlemin muhasebesini tutan Benim g

image

SAVAŞ, YARGI VE POPÜLİZM

Savaşın çirkin yüzü popülizmdir ve popülizm, algıdan beslenir. İsrail rejimi kural tanımaz ve akıl almaz eylemleriyle çocuk katili olduğu kanısını dünyada bir kez daha uyandırmış, Uluslararası toplum nezdinde İslam coğrafyasının tepkisini çekmeyi yin

image

ERDEMDEN EVRENE

İrfan, Arif, Örf… Edep, Adâp, Mabet ve hattâ İbadet… Din; Usûl, Yol, Yordam …ve Hak, Hukuk, Adalet! Kelimeler bakımından ya kökdaşlar ya da masdargiller… “Allah Âdem'e, yaratılışa ve değerlerine uygun, varlıklara

image

BEN BİR KİTÂBA SIĞMAZAM

Hayatta yeterli olmanın tek geçer yolu şudur; kendini yetiştirmek! Kendisini yetiştirmekten alıkoyan insan huzursuzdur, hazımsız ve daima bizardır. Elindeki güzelliklerden habersizdir böylesi, yetenek ve kabiliyetlerinin yük ve ağırlığı altında kend

image

BELLİDİR

Allah, kuluna kulundan olur ayân; kul bunu idrak ile beyana mâni tanımamalı... Allah, kuluna kulundan olur razı; kul bunu bile bile yok yere zorlukla inletmemeli arzı. Allah, hükmü emindir, felek demi serindir, hak odur ki batsa çamura özde sözde ama

image

ORMAN YOLU

takip eden bilir. Yol, keşifler yolu.. Her keşif bir varış, Durma can istikametinde yarış. Her şey 'tanıman' için sebep. Hakikat çıplak Ve seninle konuşan işaret. Ardı hedef Arkası buan. İzsizlik yorar seni Ve izinden edilmek. Kendine baskı i

image

BİR BEN VAR BENDEN İLERİDE

Bir hayat filmi var bende, konusu ağır dram. Bir hikaye var elimde, henüz tamamlanmayan. Bir masal var yarınları belli belirsiz solan. Bir düşüm var, çıkarımlardan ölü doğan ve bir kahraman halet-i ruhiyesiyle vaziyeti yaman. Bir trajedi var, yazım

image

BUGÜN

Yoruldum amma yılmadım, pes etmedim... eksildim amma tükenmedim, bitmedim... yetirdim amma kaybetmedim yenildim amma vazgeçmedim İnat ettim, gurur etmedim. imân ettim, havale ve arz ettim, havalanmadım, çoktan aldım fitil bileklerimi yerden kestim; b

image

NERDE

İnsan kendi sesin bastırdı, Gözün sahtelik aldı. Sözünü yedi, yolun sapıttı, Yardan aşağı bıraktı aslını... İhtiyacın unuttu Gerçek ihtiyacın şaşırdı Ömrün tüketti, sürgün sardı ...başı, aşağılarda vuslata bel bağladı Hâlbuki ümit çalışmakta Müstaha

image

CARPE DIEM

An-sızın An-be-an Ay-an bey-an Muntazam-an An, şu an Seni yarına taşıyan yar-an... Akil ins-an, And-an haberdar olup Onu boşa harcamayan. En büyük sermayen zaman Yer'inde kullan-an Ez-cümlen Bilir hayatı'n, kull'an at bir şey olmadığını a

image

DEMLİ Bİ' ÇAY KAP

Çayın demin rengini aldı, e, hadi, yola koyulma vakti. kıvama gelmek için kaç seferler daha göğüsleyecek ömrün kaçıncı harbini verecek kaç alem devşirecek kaç kelam edecek kaçlardan kaça erecek kaçmadan kal(ı)p vuruşarak nerede , ne vakit duracak hi

image

BİR PEYGAMBER DÜŞÜNÜN

Bir Peygamber düşünün, hükmü rûz-i mahşere dek korunan. Bir Peygamber düşünün, şehadeti, yaşam düsturu, haberi ve sevgisi binlerce asır ve nesil sonraya ulaşan. Bir Peygamber düşünün onuru, dininin ve bu dinin mümessillerinin onuru! Bir Peygamber düş

image

CANATARAMA

Işıklar söndü, stresi yakın. Ben dünyanın yarattığı büyük tufan, alacağı hesabına yazın. Doktorinler işleyin, hipotezler genişletin, irtifalar kaydedin, yol sizin gidebildiğiniz kadar gidin, rotam sağlam, ben hep başlangıçtayım. Havlunuz benden erler

image

YOL

Sözüm, sesim; sesim tepkimdir. Etkime tetkik nihayetinde sözüm, ben çileyim ne anlatır ne konuşur. Sessizlik alfabesi harekette, büyük d/okunur kimi, kimi kısılır yumar gözün küçülür ve sallanır yer küre. Yaşayış farkından bellidir hissedilen, çekile

image

CE/AVAZ

Mahalleye açıl, ahaliye duyur! Benim olmadığım bir dünya ve içinde yer almadığım yaşam düşünülemez! Dünya, ileri hareketlerini aracılığımla tamamlar. Eksikleri toplayan değil, hatıralatan ve gidermeye vesile olanım. Gönül ferini yakan kandil benim

image

İNSAN DİYORUM

İlla yaşayacaksa insan, Yapamadıklarından ziyade, yaptıklarının acısını ve pişmanlığını yaşamalı... Çürük zemin üzerine sağlam bina kurmamalı. Adımlarını ve boyun ölçüsünü kuşkusuz hep önceden hesaplamalı. Gözün alamadığının yoluna baş, önün kesemedi

image

ŞİMDİ KAÇ YAŞINDA BU DEDE

Bu dünya nimet... nimet... vaktini ve kazancını değerlendirene; buraya üryan gelip ipek ve kaşmirler ile tertemiz elbiseler bürünene, atlas yorgandan yollar altına serip taşıtın ve güzergahını bilene, her çeşit duygudan doğan marifete malik mahire, k

image

DAR ALANDA KISA MARKALAŞMA

Yürüdükçe açılan, yürüdükçe genişleyen ve bize selam eden yoldan; Manzaran; Karın ağrılarım, yumuşak kalbim ve ölesi içtenliğimden, Suyun kaynama sıcaklığı, güneşin yere vurduğu karartı ve aynaların suret-i hakikatleri açık ettiği sırlardan… A

image

EN TABİİ MESELEM

Ruhu eriştirmek ve eldekini değerlendirmek, tabii mes'elem ve meşguliyetim varsa burada bu olsa gerek! İdare bilgisi kazanmak, imkân ardına ermek zaruret bizde. Olanaksızı olanağa, olanakları ise olağana devşirmek güç değil bizler gibi olana; ola

image

MÜTEKABİLİYET

Gözü kara olanın gözünün karasından kork. Alnı ak olanın yüzün acıtmasından kork. Yükü ağır olanın yükünü paylaş/al yüksüze ver yol. Tevazu ehlini sanma koyun aslanın zürriyetidir kedigil, yüreği sâfi olanın dünyasını karartmasından kork. Gideceği ye

image

DOĞRUDUR

Bize bir adım gelene birkaç adım mukabelede bulunduğumuz doğrudur. Sorunlara sorun odaklı değil çözüm temelinde yaklaştığımız ve sorumsalımızı yalnız ilerleme aracı ve kilometre taşı değerlendirdiğimiz de doğrudur. Herkesi dost nazarından sezdiğimiz

image

HAYAT GÜÇLÜ BİR İRŞAD ARACIDIR

Sor, vasıtasız eren var mıdır? Mürşid-i has kâmil hayattır. Hayat yaşla değil yaşamakla anlaşılır. Surete ermek isteyen yaşamı izlesin. Bilen ne bilir yaşamadan, bildiğini sanır her aldanan, hakikati görmek isteyen, onu yaşamında göstersin. Dolu diz

image

AŞMA! AÇ KENDİNİ

YA İSTİKLAL YA İZMİHLAL" NOTU İLE, YA İSTİKRAR YA GERİ SAYIM! TAM ORTASINDAYIM HER ŞEYİN, EN SON VE EN BAŞINDAYIM. YOKSA NASİL HİKAYE EDİLEBİLİR BU DİLİM, AHVAL VE ŞERAİTİM. GENE ALTİN ORANDAN GEVELER, DENİZLERİNDE YÜZMENİN MÜCADELESİNİ VERİRİM. ANLA

image

GÖRÜ/ÇERÇEVE

Örnek teşkil etmek için örneksiz olmak gerekir. Badireler, engellemeler ve güçlükler senin örneğini, bilemedin aslını oluşturur. Yolun ile yolculuk hikâyenden çıkarımlar kaydederek meydana getirdiğin, fark edip izlediğin her güzellik, vesile olunan v

image

SAYELER DİLE GEL

...el mi yaman bey mi? Giysilerin, bedenlerin, maske ve eşyanın ardındaki Dâhi, hakikatin ardındaki saye'ler... Vehimler, duygular, hayaller, topyekûn ütopyalar, İnançlar, taasuplar, içi boş ve/veya dolu havadisler, bilgiler, beceriler... İnsan o

image

ÖTE YANDAN

Can almadan cana kıymak, yok saymak veya görmezden gelmekle mümkün. Yaşamın ötesinden bakmak hayata, yaşamayı denemek ve sonucuna katlanmak ile kabil. İnsan tecrübeleri ile vardır ve tecrübe insana nice keşifler tattırır. Bir amaç dairesinde çalışmak

image

ÖYLE BİR HALDEYİM Kİ

Ne varım çok ne azım az ne tasım tam ne yarım yamalak. Ne yolum daha ne yokuşum ona buna ne dümdüz ne yanyamuğum artık. Gözlerden uzak gönle yakın İlhama ram hep bir eksik eksiğimden fazlaca haberdarım. Ben kim miyim? "Aklımın tekeri olmamış" zate

image

KÜLLERLE RAKS

Üretmek boş durmaktan yeğdir. Üretmek kendinden bir şeyler vermektir. Üretecek bir şey bulamayınca kendinden yemektir. Üretim; tükenişleri deneyimlemektır. Nitekim tükeniş haktır. Zaman programlanmıştır ve senin programlarına aldırış etmez o. Onun iç

image

HAYIR OLSUN DİYE

İzlediklerimden kaydettiklerim, artı çıkardıklarım… Bol espri, fazlasıyla gerçektir. Neticede gülmeden yaşayamaz insan …ve böyle karşılamadan. Bazı tabirler vardır, doğru kullanılmalıdır …aksi cinayet olur. İnsan sonlu vadide laf

image

ÇIK İŞİN İÇİNDEN

Meseleleri önem ve aciliyet esasına göre kategorileme ihtiyacı hasıl olagelmiştir. Yaptığımız çalışmalarda para bizim için hiçbir zaman öncelik değeri taşımamıştır ancak dönüp bakınca her sıkıntı kaynağını mutlak paraya dayandırmıştır. 'Parayı me

image

GÜNLERDEN ÜÇ ARALIKSA

(mesajım derin) #özgürleştirebildiklerimizden misin/iz? İnanç, umut, yaşam enerjisi, sevgi - saygı, bir arada yaşama tutkusu, azimle irade sergileme, yaşamı tasarlama, inşa ve ihya etme, varlığını hür bir şekilde ihata etme ve/veya edememe bazlı prob

image

BAŞARIYA DAİR

Başkalarının başarısızlıkları üzerinden kar edenlerin başarısından söz edilemez. Bunun farkına vardığım andan itibaren eleştiri oklarımın yönünü kendime çevirdim. Açığımı fark etmemle onu kapatmak adına verdiğim mücadele eşgüdümlü gerçekleşti ve zihn

image

SMA VE TEDAVİSİNE İLİŞKİN

“Görüyoruz ki İlaç Sanayi, Silah Endüstrisinden betermiş.” …notu ile. Başa gelen bilir, gelmeyen ne bilsin? Halk dilinde “Adale Erimesi” Bez bebek hastalığı olarak da adlandırılan nadir bilinen bu hastalık ve türevleri

image

PARLAK FİKİR

İnsanı fikir yaşatır; fikirsizlik öldürür… Berrak olsun olmasın, her yeni fikir yeni umutları ve başlangıçları beraberinde getirir. Fikir, insanın kendisini icra sanatıdır ve açığa çıkmak için vardır. Kimileri de o ola ki fikir kesilegelmişti

image

KORONAVİRİSÜN ÜZERİMİZDEKİ TESİRİ

Biz inananlar bakımından salgın, insanlığımızı yeniden sorgulamaya iterken, komplo duayenlerine göre, insanımızı çığırından etti. Bizler için gün gelip, devran dönüp, düzen değişirken komploculara göre, sermaye el değiştirdi. Bizde hâlen “her o

image

HAYALLERDE YAŞIYORUM

Her şey hayâl kurmakla başlar. Yeryüzünde edinilmiş her şey bir hayâl ürünüdür. …Ne demiş şair; “Onların peşinden gidecek gücün varsa bütün hayallerin gerçek olabilir.” Ve önce hayâller ölür, sonra insanlar altında can çekişir. Hay

image

CANDAN İNCİLER

Gerçekten profesyonellikten uzak, mesaj ve anlam değeri yüksek, kaliteli işler peşinde koşuyorum. Benim adım Can Ahmet ve ben çalışmalarımda ilah-i rızayı gözetiyorum. Aksi, asr-ı saadeti yakalamam mümkün değil. Şu yaban çağa ayak uydurduğum söylene

image

SOKAĞA ÇIKMAK YA DA ÇIKMAMAK İŞTE BÜTÜN MESELE BU

Doğrusu, COVİD belasıyla imtihanda hemen işgüzarlıkla su koyvermeye başladık. Genci yaşlısı, tanık oldukları tüm tarihi anlarda, OHAL/kriz durumları dâhil hemen hemen hayati önem arz eden hiçbir meselede hiç bu denli evlere tıkılmaya, dört duvar aras

image

KAS HASTALARININ KORONAVİRÜS’LE MÜCADELESİ

Bağışıklık sistemleri zayıf, risk grubunu oluşturan kimselerin başında gelir kas hastaları. Maazallah soğuk algınlığı, grip ve benzeri enfeksiyonlara maruz kaldıklarında, hayati tehlikeleri görmekle beraber ölümcül sonuçları da üzerlerinde taşırlar.

image

SON ÜÇ BEŞ ON GÜNÜ #DEĞERLENDİRİYORUM

Nazarımda “Bir musibet bin nasihatten evladır” anlayışı, hakikaten hiç bu kadar anlam kazanmadı. Başımıza gelen trajik vaka ismi malûm Koronavirüs salgını, dünya ile bizleri evlerimize hapsederek çeşitli değerlendirmelere saldı. “He

image

MAALESEF

Durduğu yeri bilmeyen gideceği yeri kestiremez. Ayakları yerden kesilenin adımı ya havada asılı kalır, ya da boşa gider. Farkındalık olmazsa manzara belirmez, potansiyel gerçekleşmez. Feraset düşük atmosferde kendini dışa vurmaz. Her şey ilk adımla b

image

ENİNE BOYUNA

Sınırlarımız ötesinde yaşanan insanlık krizine duyarsız ve de tepkisiz kalamayız. Avrupa başta olmak üzere, dünya ülkelerinin Mülteciler ve Temel Yaşam Hakları mevzularında ne kadar basiretsiz ve bir o kadar ihtisasız olduklarını esefle gözlemlemekte

image

EKSİKLİK BENİM GÖZÜMDE

Kendi eksiğinin farkında olan insan, gelişime açık tamamlanmaya yakındır. Kesinlikle kendinde bir eksiklik görmeyen kimse, daha yarım, tabiri caizse çiğdir. Eksiğini artılarıyla kapamaya, ört pasa kalkışan kişi, eminim çok acı çekmiştir. …Bunu

image

DAVRAN

Vakit daralıyor, insan dik yokuşunda beliriyor. Senin benim onun değil, olması gereken insan indinde, insan-ı kâmilde gerçekleşen hiçbir şey sebepsiz, mesnetsiz ve sonuçsuz olmadığı gibi, hiçbir insan, hiçbir canlı da öyle gereksiz, var oluş amacı il

image

BİZE HER MEVSİM ARALIK

Her ne kadar işini kusursuzca ortaya koyan bir hesap uzmanı olamasam da hemen hemen her sene olduğu gibi bu yılın da kar zarar bilançosunu, bize getirdiklerini ve bizden götürdüklerini naçizane dost meclisimle paylaşmaktan kaçmam. Nispetimce verimli

image

İŞTE ENGELLİ

Bir arkadaşımızın ricası üzerine bu yazıyı kaleme almaktayım. Mevcut olan bir sorun üzerine ilerlememi benden aday adaylığım sürecinde istemişti. Söz verdim, arkasında duramadım. Hatırlattı, mahcupluğumu dile getirdim, aralık haftasını beklemesini sö

image

KENDİ AHVALİNE AĞLAMA, BAŞKA ŞAN İSTEMEM...

Sonra dedim ki kendime, "ahvaline ağlama kaderin elinde." Herkes koşar bu hayat popülasyonunda, kimi doğru adrese kimi ters köşeye. Kimi yaydan boşalan ok gibi kitlenir hedefe, kimi kaplumbağadan hallice sürüye sürüye atar adımını. Seri adımlardans

image

ŞİDDET BİR KÜLTÜR DİLİDİR

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde yaş, cinsiyet ve sınıf ayrımı farkı gözetmeksizin söz konusu şiddetin bir saldırganlık eğilimi olduğuna, bu eğiliminde insanda psikolojik ve kalıtımsal geçiş yollarını ayrı bir

image

DUCHENNE’NİN HALİNDEN TEK DÜŞEN Mİ ANLAR YA HU?

DUCHENNE’NİN HALİNDEN TEK DÜŞEN Mİ ANLAR YA HU? Hayatın her alanında rehabilitasyonu yaymak, öncelikli ve nihai hedef DMD Hastalarının yaşamalarını sağlamak, hemen hemen her rahatsızlık türüne olduğu üzere bu hastalık çeşidine de fransız kalmam

image

AĞUSTOS AYI SMA FARKINDALIK AYI

Bilindiği üzere, ağustos ayı müşterek tarihimiz açısından zaferler ayı, milat ayıdır. Bu kutlu ayın bizler için de ayrı bir ehemmiyeti vardır. Bu ay, aynı zamanda bütün dünyada kutlanan SMA farkındalık dilimidir. İşte bu ayda biz de vazifeyi sorum

image

OLMASI GEREKEN

Yanılmıyorsam sene başı gibi, TBMM’de oluşturulan Nadir Hastalıklar Araştırma Komisyonu hakkında düşünsel ve eleştirel yazımdır. Somut önerilerimi de içine kapsar. Öncelikle bu gelişmeyi, mahiyeti itibariyle son derece yerinde ve olması, daimi

image

2. DALGA 3. BOYUT

Her açıdan, SMA İlaçlarının Sosyal Politikamızca Desteklenmesi ve SGK Geri Ödeme Programına dâhil edilişine dair düşüncelerim sırasıyla… Hepimizin bildiği üzere SMA bir çeşit kas erimesi rahatsızlığıdır, benim rahatsızlığım. Toplum genelinde 6

image

İÇSELLEŞTİKÇE DIŞSALLAŞMAK

(Çıkarım - Uyum Ve Denge Üzerine…) Topluma karışmak demek, gündelik yaşama katılım sağlamak yerine o hayatın bir parçası olmaktır; dinamo, yapı, kilometre taşı olarak kabul görmektir. Aksi, yapışkan maddesi son derece zayıf bir tutkalla monte

image

PUSULA

Yaşamı herkesin yararına açmanın, sürdürülebilir ve elverişli hale getirilmesinin yollarını barışçıl şekilde izlenilmesini takip etmemin üzerinden neredeyse tam çeyrek asır geçti. Bu süreçte öğrendiklerimizden hareketle gelişim aşamalarını kaydetmeni

image

LAF OLA HEDEFİNİ BULA

“Ettiğin söz doğrudur, şayet sen doğruysan” diyor bizim Yunus, Edindiğimiz hayat derslerinden gördüğümüz bunca terbiyenin lüzumu gereği… Laf ola, adamı adam ede, Laf ola, adamı adamdan ede, Ola ki laf, dikenli kaktüsü bile, Gül ide

image

MECAZLARDAN GEÇİYORUM

Şehitler ölmez vatan bölünmez, bayrak indirilemez ezan susmaz… Acı, hepimizin… Pkk çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi… Hakkari’de Astsubay eşini ziyaretten dönerken teröristlerin düzenlediği bombalı tuzakla haince şehit ed

image

KENDİ HALİNE BIRAK

Anı özümse, Doludizgin yaşa! Bilindik hikâye Gerek yok anlatıcıya… Perdeler kalktı, Maskeler düştü Çarşaf arkasında …insan göründü Gün ağardı, Şafak söktü Muhtelif iptilalarla Varıldı bu noktaya… Yol yüründü Menzil aşındı Mesaf

image

AYRIŞMAK MI, BİLEŞMEK Mİ?

Bütün zamanların en genel sorusu, Şahsım gibi özel bireylerimiz adına geçerli… Soru, soru içinde, soru, cevap içinde gizli öge, Ayırmak gerekmiyor oysa boşa, eke köke, Doğrusu, “hiçbiri” değil… Doğrusu, tanımlamak! Daha iyi

image

HEMHAL

Geçtiğimiz Pazar, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde meydana gelen tren faciasında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, başta yakınları olmak üzere tüm ulusumuza sabrı cemille dayanma gücü diliyoru

image

CAN AHMET ABİLERİNDEN

Eylül ve Eylül’ler bizim çocuklarımızdır! Altı çizili vurguluyorum, çocuklarımızdır! Çocuğun, erkeği dişisi olmaz; çocuk, çocuktur. Kendini müdafaadan aciz, hakları ve geçimleri boynumuza olan Allah’ın bize emaneti ve hediyesidir. Ötesi y

image

ADAM KAZANDI

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri yapıldı, Vatandaşımızın büyük teveccühüne mazhar olan Sn. Erdoğan’la Cumhur ittifakı ve riyaseti iktidarını yineledi. Başkanlık sistemine geçişle beraber Erdoğan yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin Ba

image

DEĞERLENDİRİYORUM

Değerlendirmeler konusundaki acziyetimizi… At gözlüklerimizi, kıl sarmalındaki hayatımızı, Görmediğimizi gösterme telaşımızı, …inanmadığımıza inanma çabamızı, Kırılan azmimizi, tükenen ümitlerimizi, Tozpembe hayallerimizi, varlık mücade

image

YOLCULUKTAN

Kendini arama ve bulma çabasını verip sürdüren insanların kayıplarından söz edilemez. Mana yolculuğu öyle bir yolculuktur ki, insan anlamına vardığında, mahiyetle mevcudiyetini kavrayıp en sonunda kendisini aldatmaktan geçer. Gerçeklerin gür sesinden

image

OKUDUĞUMUZU ANLAYALIM

Seçmeninin haliyle hemhal olup bölünmeden değil, hakça bölüşümden yana olan’a, Ben siyasetçinin temiz, dürüst ve ahlaklı olanını severim. Ben siyasetçinin dobra, mert olanını, rakibine bel altı vurmayanını severim. Ben siyasetçinin çalışkan, er

image

CEVABEN

Akıllarda soru işareti kalmaması adına kaleme aldığım yazım satırlarım gibidir… Bilindiği üzere milletimiz zor bir imtihanın eşiğinde; küresel aktörler, sermaye sahipleri, baronlar adeta akbaba misali topraklarımız üzerine düşük irtifadan gevi

image

UMUTLU OLMALIYIZ UMUTLU OLACAĞIZ

UMUTLU OLMALIYIZ UMUTLU OLACAĞIZ 10-16 Mayıs Özel İnsanlar (Engelliler) Haftasını çeşitli programlar vesilesiyle kapadık. 10, 14 ve 16’sında doğrudan veya dolaylı iştirak ettiğimiz programları anlamları mahiyetiyle sıralamam gerekir

image

OLMAZ OLMAZ

Yaşamda hayat felsefem oldu bu ilke benim, bana bunu da O, öğretti. Ağır imtihanlar, insanların bakışlarından yansıyanlar, hayatta yediğim acı tatlı bir sürü şey… Her saniyem her dakikam öyle kolay geçmedi gözüm önünden... Her anım da kötü değ

image

YA HEP YA HİÇ

Geceler itibariyle, tarafımı huzursuz eden olgularla öyle algıların varlıklarına inat, büyük bir kararlılık ve cesaret örneği sergileyip güvenli ve katılımcı bir yaşam adına, mevcut olan iyileştirmeleri daha da güçlendirip beklentilere cevap verebilm

image

YEDİDEN 77’YE

7 yıl da 6 kitabın oluşumunu Allah’ın izniyle imzamız vesilesiyle tamama erdirdik. Sayısız insana benimsediğimiz dünya görüşüyle aracı olup hareket kazanmalarına zemin hazırladık. Model olmanın gayesi ile kendimizde hareket bulup topun ağzında

image

İLERİ GİTMELERİMDEN

Ne diyordu büyük şair, “başkalarından uzağı görebiliyorsam devlerin omuzlarında yükseldiğim içindir…” Nedir bu devleri dev yapan ?! Hep ileri gitmeler… Daha sonra dedim ki sorunlarıma, “büyüttüğüm kadarsın, büyüttüğü

image

DANK

Bir savunur, düşünür ve en nihayetinde bir insan olarak tüm insanlardan beklentim dahi mücadelem şudur, hayatımda görüp eksikliğini hissettiklerim. Tamamlanmanın mücadelesini veren er kişiler adına bunları ifade edip açığı kapamak, su alan gemiyi on

image

SEN ANLAT KARA DELİK

Yapay zekâ ile geçirilen ömürleri görünce anlıyor insan, zekâsına ihtiyaç kalmadığını… İnsan icatları gereğince kullanmıyor nedense, kendi icadına yeniliyor her seferinde, yenilen her nane büyülü geliyor insana ve kendi ihtişamından öte geçemi

image

GECE GÜNDÜZ EŞİTLİĞİ

Farklılıkların eşiğinde, bunun kültürel bir zenginlik olduğu hususunu barındırıp paylaşırken çehremde, her ne zaman bir gazel maval okumaya kalksam, inceden, “dur!” der vicdanım, - sen buna hâkim değilsin. Öğrenme meraklısıyım ve yaşamı b

image

EN BÜYÜK ENGEL KABULLENMEMEK

20. ve 21. Yy'ın en önemli isimlerinden biri.. 20'li yaşlarda bir çeşit kas erimesi olan motor nöron hastalığına yakalanıyor ve hiçbir tarafı tutmuyor.. Beyin nöronlarını etkilemeyen bu hastalıkla mücadelesinde bir de uğraştığı bilim dalıyla

image

İZLER BİZİ İZLER

Yoğun bir haftayı geride bıraktık, Şimdi daha yoğunu bekliyor bizi… Programların akışıyla yormayacağım köşeyi, Bir parantez açıp devam edeceğim, 12 Mart 2018 Pazartesi Ördekli Kültür Merkezi’nde Saat 14.00’da KasDer Bursa’nın

image

GÖRÜYORSUNUZ MÜKEMMEL!

Tarafıma Avusturya’dan ulaşan bir mektup ve ekteki görsellerle alakamızı uyandırmak isterim… Onun için konuşmuyorum, çünkü görüyorsunuz! Fırsat eşitliği ile bağımsız yaşamı destekleyen Neşe Kalkan adlı arkadaşımız görme yetersizliğine h

image

GÜNDÜZ NİYETİNE

Gözle görülür emareler çıkartıyorum insan yaşantısından, İnsanlığı, prensiplerinden tanıyorum… Gelişizorlu açığa vuran sözcüklerden yansıyorum, Kelimeler ötesini berisinden biliyorum, Sonraki adımları öncesinden belliyorum… Kimisine açı

image

SUYUN TAŞIMA KAPASİTESİ

Her kaçış bir varıştır alabildiğine uzar gider sayfalarımda, Kırık kanatlı güvercinlerin seke seke ilerleyişine tanık olacaksın kitaplarımda… Değerlendireceksin hayatımı, son liman son durak olduğumu göreceksin, Geç olsa da kazanmak için yanı

image

HİZALA

Kim konuşuyor benden bana, kim bunca eşrafla temasta, şekiller, rakamlar, harflerden yansıyan kim? Kim mesaj içerisine gizlenen, bana bildiklerimi unutturan sonra salıp anımsatan kim? Kim işini gördüren benden, terazisini üstümde doğru tartan, bana

image

SÜPER MAVİ KIZILCIK ŞERBETLİ

Ay tutulur da biz bakar mıyız? Az bir şey değil, yaptıklarımız az değil yapılanlar... Onca emeğin karşısına sürdüğümüz emekler, soluk soluğa geçen ömür ve kat edilen mesafeler Gördüğümüz karşılığın ötesinde, görünür ayan beyan çıplak gerçek, doğrul

image

TEKAMÜLÜN RENGİ KOYU GRİ

Can Ahmet’ten etraflıca bir yazı, Takıldığım bir sosyal platformda pinlenen “Dibe vurduktan sonra zirveye konan, 16 insan”dan üçü, dikkatimi çeken sadece üç kişi, • Stephen King, • Steven Spielberg, • Vincent Van Go

image

NE DESEM BİLEMEDİM Kİ

..2018’in ilk günleri, Bir haber düştü gazete sütunlarına, “İstanbul Maltepe’de evsiz engelliye silahlı saldırı” Sarsıldık! engellinin kurşuna dizilmesine değil, sokakta yaşamını idame etmesine... derken çok geçmedi, Burdur&

image

DAİMİ UMUTLA...

Erginliğin safhalarında ilerlerken anlıyor insan, elinde taşıdığı meşale, ona yüklenen anlam ve geçtiği duraklar ağız dolusu sözlerle göğüslediği mücadele ve verdiği çetin imtihanlar, çözmeden yokuşa sürdüğü sorulardan bunalınca anlıyor insan, doldu

image

MAVİNİN İBRETLİK ETKİSİ

Maviden kastım, “özgürlük” dür.. 23.12.2017, KasDer Bursa Genel Kurul ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Merkez Yönetiminden Kaya Teker beyler ve Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz beyefendi iştirak ettiler. Toplantı b

image

DERSİMİZ CEVAP’tan...

Buraya da girerim bunu, bu hayatta her şey, sana bi zihnin oynadığı oyundan ibarettir. Doğru ya da yanlış yoktur, iyi kötü masum suçlu... Sadece yöneten vardır, aldanıp kanan, uyan ve uyduran vardır. İnsan şekli, cismi ve hacmi olmayanı tanımaz görme

image

DÜNYA İNTİFADA

DÜNYA İNTİFADA Dünya intifada Bizde muhakeme hakim! ...Dedi, Nasılsın? Zamanımı yönetemiyorum, dedim, buna takılıyorum... Bana da oluyor arada, dedi ve ekledi, fazla yüklenme kendine! Dedim, nasıl olsa akıyor süre, gemi varıyor varacağı yere, işte o

image

İKİ BİN ON SEKİZ

Herkesin her şeyi çok iyi bildiği dönemde, bildiklerin beş para etmiyorsa kendine sakla, dedim, yine yetinmedim, bu defa kendi içimde binlerce parçaya bölündüm ve her zerreme bildiğim her şeyi noksansız aksettim ve kendim için yazdım ve parçalarımın

image

ANLAŞILMAK NEDİR?

Yunus'u tanıyan bir kişi olarak, ilk kitabına, ricası üzerine... Hayrlar getirsin... Anlaşılmak nedir? Kalben anlaştığın insanlar seni anlar, artısı eksisiyle kabul gördüklerin, hayatına dahil ettiklerin... Senden sana dair bir şeyler taşıranlar

image

GÜNEŞE DOĞRU

Geçmişin izi bugünü yansıtır, An oluşturur yarını... İnsan, ahmaktır güne aldanır Bilmez onun altında yatanı. Dün kaçtığım şeylerin peşinden koşuyorum, Şimdiyse kaçındıklarım başka Dünkü fikirlerim galip geliyor bana Her gün yeni bir şeyler zırvalıy

image

KALBİMİN SESİNİ DİNLİYORUM GÖZLERİM PÖRTLEK

Yıllardır hep özgürlük mücadelesi verdik yaşamda içeride tutsak iken. Komşunun bahçesi hep yeşil gösterildi bize, güçlü olanın derdi olmaz sandık burda, Sözüm ona parası olan adam malının ağırlanca haklıdır... peh! Nerde o dava.. Cam kavonozlardan b

image

FEYZ ALIRIM İLHAM SAÇARIM USTAM ÖLMÜŞ BEN SATARIM

Sana bana n’oluyor? Dediğim anda bir yankı işittim: - Can! panik yapma ama heyecanını kaybettin. Bir gece vakti, yatsı namazının ardından meçhulun teknesiyle bilinmeze göndermişim onu, ne vakit döner de gelir artık geri, bilmiyorum. Şimdi kur

image

DÜN DOĞDUM BUGÜN VARDIM PEKİ YA YARIN?

Benim için güzel bir gün, ...sevdiklerimle bir arada olduğum, yaşgünümün hatırlandığı, dostların samimi dilekleri ve sürpriz ziyaretleriyle havalara uçtuğum anlamlı bir gün. Bizleri unutmayıp değer veren, arayan soran mesaj yağmuruna tutup dört bir

image

40 UYUYANLAR 7 DOĞURUP 9 KAÇANLAR

Dün, onu diyorum kendime, - Ben ne zaman kaybettim?! Diye... Kazançlarımı topladığım söylenemez, Kayıplarımızsa, hıfzımdan silinmez Yolumda bu işaretleri izlemenin bedeli, *Paha biçilmez... O kayıplar, çantadaki yükler; Çöp kovasındaki israfsal atı

image

GARİP

Ne garip varlıktır şu insanoğlu, hiçbir şeye gücü yetmez ama onca derdi üstünde taşır. Dağların kabullenmediği sorumluluğu omuzlara alır, diptedir, sondadır ama yerden yüksekler ile sonsuzluk hevasına kapılır. Dünyalar içinde ufacık bir dünyası vardı

image

ALIŞTIRMALIK

Kıssadan hisse, Geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesi, ...bayrama bir kaç gün var, evde daraldım, çıkayım da Pınarbaşı’na doğru bir hava alayım, dedim. Belki bir dost görür de iki lafın belini kırarım. Düştüm yola. Tektim, tek başına. Evimize yakın

image

MANKURTLAR VADİSİ

Burada dünya nüfusunun 3’te ikisi uyurgezer bi hal içinde. Dünya 5’ten büyüktür diyenler hançerlenmekte. Her on kişiden 8’i bir şekilde zehirlenmekte Çok az kişi özgür düşüncesinde varlık mücadelesinde Hür irade göz hapsinde Düşünce

image

KEDİ FARE HİKAYESİ

Öldürme yetkinliğine sahip ama kaderde bunu başaramayan kedinin yazgısı fareyle oynamaktır. Ömrün devamlılığı, sürekliliği adına kediciklerin hayat boyu bu davranış içinde olmaları muhtemeldir; keza, o nedenle farenin kendini toparlaması, ilerlemesi,

image

BEN DE YAZIYORUM İŞTE, Bİ ŞEYLER...

“Bana öyle geliyor”lardan daha fazlası olmaya başladım bu aralar, Gelmeyi çoktan ve çok arkada bıraktım, düpedüz “olmaya” başladım, Oldum demiyorum, çünkü, niyet ettim niyet eyledim yarım yamalak, tam kusursuz, eksik gedikli b

image

NERDE OCAK ORADA AŞ!

Dikkat! Bu yazı aşırı karışıklık içerir. Ehil olmayan ve şahsımla aynı kafayı paylaşmayanlar anlayamaz. Ekmek kokusu nedir almadığım gün onu anlatamıyorum, dedim ona, Ve ekledim, ocak sende hamur bende yeniden pişir ki onu algılayım. Dedi bana ki,

image

HEP BİR NİYET BİR SEBEP ve VESİLEYİZ

İnsan dediğimiz şu muazzam varlık rotasında hep bir şeylere vesiledir; hayra da vesiledir, şerre de ama önemli olan yaşam seyrimiz boyunca hep iyiliğe, güzelliğe, adalete ve birbirimizi görüp tebessümle anlayışa vesile olabilmek diyor ve ekliyorum, K

image

OTOBÜS KAMYON JİP BİİİP

Art arda gelen fikir akımlarına tutuluyorum şu zamanlar, bir işi tamam etmeden bir diğeri başlıyor... Ne mouseum oynuyor ne elim yetişiyor başımdakilere, gelenlerin çoğunu ard beyne yolluyorum istemsizce.. hareketimi kısıtlıyor etrafımda dolaşan düşü

image

BU YAZI SAMİMİYETLE DUYGUSALLIK İÇERİR

11 Temmuz Salı, T.C Sağlık Bakanlığı Şehid Kur. Yarb. İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ndeyiz, sabah, 08.30 fizyoterapiye-1. Kata ineceğiz, güne gergin başladık, ufacık bir esintiden yel kapıyor annemle kendimizi hiç iyi

image

DENGESİZ-LER

Ya denge-sizsiniz yahut da harbiden dengesiz-siniz Erdoğan’ı boğazla ödülünü al, diyen alman sözde aktivist, provokatöre, He gülüm, he.. he… Biz de zaten İsrail’e kızınca litrelerce kola satın alıp lavabo temizleyip tıkanmış zorlu

image

İTİRAZIM VAR

İtirazım var karşılaştırılmaya, karıştırılmaya, karmaşa ve dahi kargaşaya… Hakikat karşısında elim bir karşıtlığa itirazım var! İtirazım var; yersiz suizanlara, kötü zanların yol açtığı enkazı, masumların sırtına yükleme çabalarına, Güçsüzle

image

HABERİN YOK YAŞIYORUM

Geçen, Odamda sandalyemden beni yatağıma aktarmaya çalışan annemin elinden kaydım, yerle buluştum, başım betona çarptı, kafatasım değil taş zemin çatladı. Başımda sekiz zımba teli var hala yaşıyorum. Gündüz, Kafamın sargılı halini çekip sosyal medya

image

CAN OLSUN KAN OLSUN ŞİFA OLSUN

Çitleri aşan koyunlara MERHABA Kafesi kıran kuşlara MERHABA Sabahın ayazında öttü diye başı vurulamayan horoza MERHABA Kapana kendini kaptırmadan rızkını almayı başaran fareye MERHABA Talihsiz kör kurşuna şehadet şerbetini içmeden görevini yapan, H

image

KONTİGARANTİ

Çok oldu, Ülkemin hatırlamadığım bir şehrinin sahil kasabasında tek başına yaşayan zihinsel yeti kaybı olan özel bir vatandaşımızın dramını taşımıştı ulusal televizyon kanalında bir sabah programı, …Sefalet içindeki zor şartlarını gündeme geti

image

BANA BİR MASAL ANLAT BABA!

Hiçbir şey istemiyorum bu hayattan, çünkü istersem sahip olurum biliyorum, işte o yüzden hiçbir şey istemiyorum. /Can Ahmet Vural, may, 2012. Kuantum kitapları okur musunuz bilmem, bana sorarsanız ben de okumam amma velakin olumlu ya da olumsuz düşün

image

UNUTMADAN!

Referandum sonrası, Başkan Erdoğan’ın yuvaya dönüşünü ve yine yeniden Ak Parti Genel Başkanlığı’nı kutluyor, bu bileşimin dağılan parti dinamiklerine tekrar can vereceği kanısı içinde, ülkemiz ve yarınlar adına, hepimiz için hayırlara ves

image

BİR TESELLİ VER

Şayet ağır derecede engelliysen büyük olasılıkla işsizsindir ama üzülme, indimizde işsizler doğrudan cennete gider. 10-16 mayıs özel insanlar haftasını birbirinden güzel etkinliklerle kapadık. Varlığımızı topluma 1 hafta da olsa fark ettirmenin hak

image

DEMEDİ DEME

Bazen uzaklaşmak gerekir, yakınlaşmak için Bazen hatırlamak gerekir, hatırlanmak için Bazen ağlamak gerekir, açılmak için Bazen anmak gerekir, anılmak için Bazen de susmak gerekir, duymak için! Şems-i Tebrizi Bazen de birikmek gerekir, yine yeniden

image

HEZİMET Mİ? GALİBİYET Mİ?

Vicdanım sızladığında anladım kolumun uyuştuğunu, Meğersem hiç çekmemişim oradan elimi… Ve düşünürken hissetmemişim, Ne parmaklarımda gezinen karıncalanmayı Ne vicdanımın dinmeyen sızını… Anlamamışım çıkan gürültüyü, kopan fırtınayı. Ş

image

SİMURG VE BİZ

Size acıdan beslenen kuşcağız Zümrüdü Anka’nın ibretlik hikâyesinden bahsetmiş miydim? Ne yapalım, artı paragrafla bahsedelim o halde… Gün geçmiyor ki ilerlediğim şu zorlu yolumda geçtiğim vadilerden tarafıma yansıtılanlar, bizim Tuğrul

image

TERLİKLER ELLERE

İşçinin emekçinin alın teri, hasta annelerinin gözyaşıyla eklem ağrıları, hasta kadınların bilmediğimiz ıstıraplarından işittiğim feryatları, Anadolu’nun olaysız geçmeyen günlerinden kalan sessiz nidaları, anne adaylarının içten içe sessizce gö

image

ÇÖZ BENİ ARAP SAÇI

Uzunca bir zaman oldu, Ve vaktiyle bir yazı kaleme almıştım… “Karşıyım karşı duruşlara” şeklinde. Sonra da çağırmıştım insanları koşulsuz teslimiyete, hakkaniyetle. Günümüzde karşılanan orantısız karşılıklar, karmaşaya, kargaşaya v

image

TUTSAK

Geç kalınmış bir öykümüz var, Yanılmıyorsam, bu, mevcut şartlarda, sıradan olmayışımızın bariz birer göstergesi… Ağır ve aksak adımlar, tam ve etkin kullanılamayan potansiyel, gem vurulmuş ve yitirilmeye mahkûm arzular ve kendini hiçbir zaman

image

ENGELSİZSİNİZ

AS TV Ekranlarında, dezavantajlı yurttaşlarımızın gündelik yaşamlarına dikkat çekerek toplumda engellilik mevzuunda bilinç oluşturmayı kendisine hedef edinen yayın kuşağı EngelSizsiniz ’in bu haftaki konukları muhterem validem Emine Vural ile f

image

KESİTLER

Sarp vadileri aşıp yanıma vardığında, bende kavrulmuş Dante ’yi göreceksin, şaşırma! - C. Ahmet Vural ***** İnce ince göndermeler, “Ders” kelimesinin kökeni, Ar dars درس [#drs msd.] bir metni (özellikle Kur'anı) cümle cümle yoru

image

ARAYIŞ BİR ÖMÜR

Gerçek ötesi, sıra dışı, gündem dışı bir yazı seçkisiyle daha karşınızdayım, derken, tabikide yanınızdayım demek istedim… Sonra, “dur!” - Dur, diyorum kendime, hemen açıp bitirme kendini, daha birlikte paylaşacağımız nice anılarım

image

DİYORUM Kİ

Geleceği karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak! / Mehmed Akif Ersoy Öyle anlıyorum ki, ayrılmaz bir millet olarak, ülkemizin iç huzurunun, refah ortamı ve istikrarının devamlılığının tesisi hususlarında artık görüş a

image

CESUR VE DEZAVANTAJLI

Victor Hugo’dan… “Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalı. Şimdiki toplum içindeki sosyal hayat kötüdür. Fakat insan yaratılış olarak kötü değildir, kötülüğün kaynağı kanunlar ve adetlerdir. Eğer günah ilahi sureti karartırsa,

image

DÜŞÜNÜYORUM, ÖYLEYSE?

Alexander Rahbari yönetiminde “Çağrı Film Müziği” ni dinliyorum gözlerim kapalı ama şuurum pek tabi yerinde, içimden bir ürperti geçiyor ardından, ellerim soğuyor ve terliyor, hislerimin tesiri bu olsa gerek veyahut beynimin bana bir oyun

image

ÇOCUKLAR VE CANAVARLARI

Çocuklar ve canavarları ALINTI DHA: Çanakkale Devlet Hastanesi'nde doğuştan kas hastası olduğu teşhis edilen 6 yaşındaki Muhammet Emin Baklacı, 4 yıldır yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi olamıyor. Barbaros Mahallesi'nde yaşayan baba Suat

image

MESAJ ALINDI CEVAP HAZIRLANIYOR…

Cehennemin en kızgın yerleri, bütün dünyada ahlaki bir çöküş yaşandığı zamanlarda tepkisizliğini muhafaza edip bulunduğu yerde öylece kalakalanları yakacaktır. /-Dante Alighieri Cevabın mahiyetini şimdi ben size nasıl anlatayım? Kayseri’de ger

image

ÖNDE GİDENLER

Kaliteli eğitim, güven ve bakımla bütün engellerin üstesinden gelinebilir! Tarzı ifademle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü aşağıdaki duygu ve düşüncelerimin toplamı, Daha önce kaleme aldığım gerçek hayattan örnek kesitler ve bu öz anlatımları

image

YA HERRÜ YA MERRÜ

Kati suretle bağışlanmayacak günahlardandır, “Riya” Bir de hepimizin yakından bildiği “Kul hakkı” var… Ve yersiz “zan” ları da bu mevzu içerisine katalım, Çünkü suizan ve ondan kaynaklı kanaatleri de yüce Al

image

ALGIDA ENGELLİLİK

Engellileri ayırıyoruz ve sınıflandırıyoruz. Onları toplumsal yaratıklar olarak göstermeyi sonlandırmak gerekir. Halbuki engelli olunmadan önce bir birey, bir kadın ve bir çocuk olunur. Alain Blanc ve Hanry Jacgues Mevzuya paralel benim de bir tezim

image

KIRMIZI ÇİZGİLER

KIRMIZI ÇİZGİLER Bu çetin imtihanın sonunda cennet ve cehennemin olması güzel bir şey; iç ferahlatıcı. Yoksa çekilmezdi bu cehennem. Kötülük dünyanda bu kadar egemenken. Derdi veren, derman aratan, saydıran, sövdüren, söyleten hep Sen. İnleyen be

image

DERSİMİZ DEĞERLER EĞİTİMİ

Bize iktisat dersinde bir şey öğrettiler, “İhtiyaçlar sınırsızdır kaynaklar ise sınırlı!” Adı üzerinde iktisat = ekonomi: Yani, tamahkarlık… Azla yetinip çoğa yeltenmemek Ve ona asla göz dikmemek. Ben de öğrenemediğim gibi kaçtım

image

ZOR DA OLSA

Bir temenni bir nasihat… Hayat bir maratonsa, Karşılaşılan kulvar ve şartlar burada ne kadar zor olursa olsun Hz. Muhammed (as) ‘in buyurdukları üzere, ayaklarınız toprağın üzerine bastıkça kendinizden emin olun ve her ne pahasına olurs

image

YOLCUDUR ABBAS

Kırılmış bir bardaktan etrafa saçılmış bir cam parçasıysam, kusura bakmayın ama üzerime basmaya çalışan tüm ayakları kanatmak zorundayım.-/Murathan Mungan Bu paylaşımımdan dolayı şairin beni bağışlamasını umarım… Yutkunuyorum ve… &ldquo

image

KİMDİR ENGELLİ?

Şimdi size iki soru, Engelli kimdir? Kime denir? İlahi İrade ve İmtihan’dan giriş yapıyorum konuya, belki daha sonra haddim olmayarak Kader ve Kaza’ya dair tespitlerimi de sunarım Allah’ın izniyle… Çok spesifik yaklaşacağım b

image

NEYİ KİMDEN İSTİYORSUN

Vaktiyle AVP’de sahne alan bir oyuna gitmiştim, oyun yazarı yanılmıyorsam İngiliz asıllıydı. Günümüz Türkçesine uyarlanmış bu küçük oyundan kendime devasa sonuçlar çıkardım, ertesi günü bu sonuçları kişisel blogumda işledim. Oyun adı, PYGMALION

image

HEY SEN, N’ABER?

Öncelikle, Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geçireceğimiz daha nice bayramlara! Geçmiş mübarek Kurban bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik eder yüce Allah'tan bizleri tekrarına huzur ve güvenle ulaştırmasını dilerim. Barış, kardeşli

image

GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ ÇOCUKLAR

Yalnız açığa çıkan ışığı görebiliyorsan, Yalnız söylenen sesi duyabiliyorsan, Ne görebiliyorsun, Ne de duyabiliyorsun demektir. -Halil Cibran Güzel günlerin olsun Mudanya halkı, size bu satırları kaleme alırken bir yandan da yazdığım anın akşamına sa

image

Düşünce Gücü

Büyük ve Şanlı Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun. “Biz kimsenin düşmanı değiliz, yalnız tüm insanlığın karşısında duran, onların hür, bağımsız ve insancıl bir şekilde yaşamalarına imkan vermeyen, tüm işgalci şer güç ve odakların

image

Güzergâh’tan…

Bu hafta Gürses’te, Kendini akıllı zanneden ahmakların, inanç bir afyondur düşüncesine atıfta bulunarak, tam aksine, onun bir çığlık, bir duruş ve uzlaşmacı bir sosyal nizam biçimi olduğu kanısını elden bırakmayarak 2013 yılında kaleme aldığım

image

Benim Adım Can

Şair Cemal Safi’den aldığım ilhamla… Var mı içinizde bizimle tanışmaya saf niyeti olan? Yüksek hızlı ama düşük kotalı internet gibiyim, düzeni kavradıkça hızını düşüren, frene basıp yavaşlayan benim. - Nevi şahsına münhasır süper kahrama

image

Olmakta Olanın Hayrı

13.10.2014 tarihinde kaleme aldığım ve “Adım – Bir inancın ürünü” kitabımda paylaştığım aşağıdaki yazımla tüm okuyucu kitlesini selamlıyor üzerine yoğunlaşıp düşünmemizi temenni ediyorum… Sonra diyorum ki kendime, şunun şuras

image

Can Ahmet’ten 40 Adım (Dayanak):

Can Ahmet’ten 40 Adım (Dayanak): Bize ihtiyacımızdan fazlasını vermeyen yüce Allah’a hamd ile 1- Bir şey beklemeden sev insanoğlu; koşulsuz, çıkarsız, hesapsız. Hiçbir argo üslup takınmadan, kaygısız, bilinçsiz, şuursuz sev! Çünkü yal

image

Böyle Buyurdu Can!

Kanlı darbe teşebbüsü üzerinden tam 12 gün geçti, Bu acımasız girişime karşı gösterdiği tepkisini bir an olsun dindirmeyen Millet, motivasyonunu da gram olsun düşürmedi! Dil, din, ırk, mezhep ve görüş ayrımı gözetmeksizin yurdumuz meydanlarında topla

image

Her felaket kendi liderini oluşturur

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebilirsiniz ama hayattaki en büyük trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. /Platon Bitti çok şükür, geçti… İnsanımızın hak ve özgürlüklerine vurulmak istenen bir darbe girişimi daha millet i

image

GÜVEN, HER ŞEYİN İLACI

Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi, İslam’la terörü aynı satırda olsa dahi bir araya getirmek, aynı konuda geçirmek ve birbirinden son derece ayrı bu iki yolu birbirleriyle bağdaştırmak kadar mantıksız ve irrasyonel yaklaşım herhalde yoktur

image

GÖLGEM BÜYÜKMÜŞ ASLIMDAN

Ardıma baktım, şunu gördüm, 'gölgem, büyükmüş kendimden!' Büyükmüş benden beni takip eden. Ne kadar küçük olduğumu anladım sonra. Aslında benliğimde bir takım gölgeler olduğunun farkına vardım ve O’nun gölgesi olduğumun… Taklit

image

Sabra Dair

En şefkatli ve en merhametli Allah’ın adıyla… Gerçekten inananlarsanız, daha yükselecekken gevşemeyin ve üzülmeyin! / Ali İmran -139 Oruç: İslâm'ın beş esasından biridir. Farsça “ruze” kelimesinden Türkçe'ye geçmiştir

image

ÇAĞRI

Yaşadım ve onayladım, Bu hayatta zor olan her şey değerlidir… Zor elde edilen, zor kazanılan, zorluğunu hissettiğimiz her şey, Ama zorbalık hariç… Kolay elde ettiklerimizde bir o kadar değersiz ve de anlamsızdır. Bir şeye ulaşmak isti

image

Kamuoyu kaleminden kamuoyuna mektup var…

Hâsılı, Hakkı’nın hakkı Hakkı’ya hakkı diyerek sözlerime başlarım. İçinde bulunduğumuz 10 – 16 Mayıs Özel İnsanlar Haftası’na ithafen… İşlerimin yoğunluğu sebebiyle bu özel haftaya ilişkin yeni bir yazı kaleme alamadığ

image

Var olmak cesaret istiyor

Önemli olan ne düşündüğün ya da ne hissettiğin değil, onlar adına ortaya ne koyduğundur. Ne kadar gidersen git, nereye gidersen git, varacağın nokta aynı, BAŞLANGIÇ! Dönsen de aynı gitsen de… Hatta ve hatta yerinde kalsan da aynı… Yolu

image

TERÖR ve İSTİKRAR

Terör ve terör faaliyetleri, yalnızca silahlı mücadeleler ve kanlı eylemlerle gerçekleşen birlik ve refahımıza yönelik saldırılar değildir. Nitekim bu saldırıların silahsız versiyonları da vardır. Dolayısıyla, tüm insanlık başta olmak üzere yeryüzünd

image

23 Nisan Mesajı

Yeryüzündeki tüm çocukları gönül tahtlarında ilelebet ağırlamamız temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Üzerimize emanet edilen bu Halk Egemenliğini tebrik eder, bayramlarımızın ilelebet payidar olmasını diler, bize bu

image

Zülfikar Darbesi

Hiç acıtır mı? Misillemelere karşın, Sözlerimizin, yazılan, çizilen ve bizlere resmedilen şeylerin hayatlar üzerindeki etkilerini biliyor muyuz? Tüm bu olanların farkında olmadan mı yaşıyoruz, yoksa kasıtlı ya da bilinçli mi? Şayet bilmeden yaşıyorsa

image

Bugün 1 Nisan

“Türkiye nüfusu 74 milyon… Bunun yaklaşık 13 milyonu halkımızın deyimiyle “Engelli” Buna göre 71 milyonsa aday! Tehlikenin farkında mısın?...” …dedim ve bu 1 Nisan’a ilişkin yazımızı geçtiğimiz yıllarda k

image

Bunları Biliyor muyuz?

Okuma alışkanlığı çocuklarımızın kültürel gelişimlerini tamamlamaları, bilgi ve teknoloji çağını yakalamaları adına hava, su, yeme - içme, eğlenme gibi günlük ihtiyaçlarının bir parçası olmalıdır. Lakin Türkiye’de ihtiyaç malzemeleri sıralamas

image

ÇANAKKALE GEÇİLMEYECEK!

Bağımsız ve de ölümsüz kahraman ecdadımızı Çanakkale Zaferi’nin 101. sene devriyesinde ahde ve şühedaya vefa bilinci içerisinde rahmet ve minnet duygularıyla, saygı ve selamla yâd ediyorum. Gazi M. Kemal ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsu

image

Bir Değerin Yansıması

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da meydana gelen amansız terör saldırılarında hayatını yitiren tüm masum vatandaşlarımıza Cenab-ı Hakk’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum, acılı aileleriyle yüce Milletimize sabrı

image

Bursa’dan bir dosttan…

Annem diyor ki, Cesaret insanı zafere götürür; kararsızlık tehlike, korkaklıksa ölümdür. …annem diyor ki, Demiri sıcakken döv oğul, bugünün işini yarına erteleme, çünkü yarın hiç olmayabilir… Bu kez annem kendi deyimiyle diyor ki, Şaye

image

TARİFSİZ YAZI

Ebedi âleme intikallerinin yaklaştığı bir dönemde Hz. Muhammed (S.A.V)’e varıp soruyorlar, “Ya Allah’ın habibi, bizlerden bir isteğin var mıdır?” Resullullah cevaplıyor, “kadınlarınıza iyi bakın, onlara hep iyilik ve say

image

Yurtta Sulh Cihanda Sulh

Ulu önder Gazi M. Kemal’i anarak, Başkent Ankara Devlet Mahallesi’nde tezgâhlanan menfur patlama sonucu hayatını yitiren tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Hakk’tan rahmet dileklerimle yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Başta De

image

CAN GÖZÜ

Bedava yaşıyoruz, bedava Gece bedava, gündüz bedava Aldığımız ve verdiğimiz nefes bedava Ölümler, kalımlar, iç çekişler ve yaslar bedava Bedava yaşıyoruz, bedava Mutluluk değil ama kuru üzüntü, yıpranışlar bedava Gözler önünde yitirdiklerimiz, parçal

image

Ve İnsan

İnsan olumlu düşünebilmeli çoğu zaman, gözüyle gördüğüne aklıyla ermeli. Sonuçlar çıkarabilmeli yaşamdan ve insan verebilmeli en kazık soruların cevaplarını… “Oh be!” diyebilmeli insan. Sevinebilmeli elindeki bir parça ekmeğe ya da

image

Neden Yapıyoruz?

Neden bile bile kendimize yazık ediyoruz? Neden... neden... neden? Neden hayvanlar gibi yediğimizi içtiğimizi resmedip kurduğumuz ziyafet sofralarını boylu boyunca ekranlardan milyonlara sergiliyoruz? Neden zincirlerimize bu kadar aşığız? Neden her

image

O, Hal!

Bendeniz ‘Faydasız’dan… Kaportacı Cemal amcam, kulakları çınlasın, şöyle ikaz ederdi şu acizleri; “Evladım, Bir’e varmaksa niyetin, o halde dosdoğru yolu takip edeceksin. Yol ayrımına yeltenmeyeceksin. Detaya girmeyecek

image

Aba Altından Sopa

Kıssadan hisse, Hz. Ömer’in halifeliği döneminde Şam valisi olan ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in arkadaşlarından olan Sad b. Ebi Vakkas (r.a.) Şam’daki bir camiyi genişletmek ister. Bu nedenle de caminin civarındaki arsaları kamulaştır

image

Acizliğim Mana Eksikliğinden

İnsanımızın içinde bulunduğu durum, dünyamızdaki zulümlerin, fitnelerin, kargaşanın, bunca kaosun nedeni… Düşman mı arıyorsun, aynaya bak. Kendinle barış, toparlan, huzuru yakala ve asla bırakma! Sonra, Adım Bir İnancın Ürünü’nden mesajl

image

TERCÜMAN

Gündem Ötesi Bir sorumluluk çağrısı Mesuliyet yükü ölümden betermiş /M. Kemal Atatürk Kendi duygularını yaşayamayanlar başkalarının duygularına tercüman olurlar. Ruhun yükselişidir bu, aynı zamanda içsel bir çöküntüdür. Kişi, kişiliğinden çıkarak çık

image

NOTA DEĞİL ROTA!

Günün birinde arkadaşım Mirza, “abi her kitabında ayrı bir mesaj var, topluma, mesaj kaygısı taşımadığın bir çalışma sunmayı hiç denemedin mi?” diye sordu. Gülümsedim, hayır anlamında başımı salladım. Şimdi düşünüyorum da, derdim mesajla

image

HEP BİR UMUT

Tüm hayvanlar eşittir ama göreceksiniz bazı hayvanlar daha eşittir. /George Orwell Yolculuk meşakkatliyse muhakkak yol çetindir. Yolculuğu rahatlatırsak gidilen istikameti de o denli ferahlatmış oluruz. Yoldaki engelleri kaldıramıyor ve yola dokuna

image

BELKİ DE TEK ENGEL ENGELLİ KELİMESİDİR

Tomurcuk Derdinde Olmayan Ağaç Odundur. / N. Fazıl Kısakürek Toplumun her kademesinde eşitliği, erişebilirliği ve katılımı amaçlayan bakışla özel gereksinimi olan bireylerin sıkıntı ve ihtiyaçlarının gündeme taşındığı, çözüm yollarının arandığı 3 Ara

image

BİZ KOCAMAN BİR AİLEYİZ

Bu büyük ve kutlu ailenin bir ferdi olarak #elinsaf etiketiyle üç aralık farkındalık gününe has canımı kanatarak kaleme aldığım ve herkesi haklarımız konusunda düşünmeye davet ettiğim ve de sorumluluklarına çağırdığım baharım, yazım, kışım hep aşağıd

image

Kafate kid

Toplumların refahı ülke idaresinin siyasi alanlardaki başarılarının istikrarı ile sağlanır. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Otorite boşluğa gelmez ve zaafı affetmez. Bu hususta da sezilerimiz çok iyi… Ya diğer alanlardaki başarılar… Heps

image

NEYİ, KİMDEN AYIRIYORSUN!

MUSTAFA KEMAL ÖZGÜRLÜK DEMEK! Varoluşumuzu borçlu olduğumuz aziz kumandan Mustafa Kemal ATATÜRK’ümüzün vefatlarının 77. Yılında saygı, selam ve rahmet ile… ATATÜRK DİYOR Kİ, “Bana bakmayınız, benim hayatım başka türlü düzenlenmişt

image

Son Koalisyon Bükücü

Ülkemizde 1 Kasım Seçimleri hayırlısıyla neticelendi. Türkiye Seçmeni 63. Hükümetini belirledi… Halklar reyini “Çözüm” ve “Süreç”ten yana kullandı… Bir başka deyimle “Güven” ve “İstikrar”d

image

ONE NOVEMBER

Size seçmenin üstünlüğünden bahsetmiş miydim? Eh, ne yapalım o halde tek cümleyle bahsedelim; Benim demokrasiye olan inancım ezilenlerin Hak katındaki söz sahibi oluşundan ileri gelmektedir. Malum, önümüz 1 Kasım… Nasipse 63. Türkiye Hükümeti

image

DÜN DÜŞTÜK

Daha dün düştük bugün gerçeğe dönüştük. Yola anlam katanlar, size vefa borçluyum. Gerçekte/n yaşamak zordur, Gerçekten anlamak zordur, Gerçekle yüzleşmek, gerçeği idrak etmek en ağırıdır. Sayın gerçek, şimdi seni bir yerlere taşıdığıma inanıyorum.

image

İnce Saz

Duyan Dostum, Uyan! Beni duyuyor musun? Pişt sana diyorum, duyuyor musun? Bence sen duymuyorsun arkadaş uyuyorsun… Eğer duyuyorsan ne duyuyorsun? İnceden bir ses tonu, nefesinden çıkan havayı, inancından gelip gideni, midene değil kalbinin t

image

Taşlama, Aynala!

George Bernard Shaw ’dan aldığımız ilhamla, Yaşlandığımız için mi oyun oynamayı bırakırız, yoksa oyun oynamayı bıraktığımız için mi yaşlanırız? Bu bilinmez ama özellikle son günlerde oynadığımız oyunları derhal sonlandırmalıyız. Gelişen ve gel

image

Marifet Boyada

Yol kitabında, 64 yerde SEVGİ, 31 yerde İNANÇ ve 7 yerde de KARARLILIK geçiyor. KİN ve NEFRET 1 yerde, AYRIMCILIK sıfır ve yine HAKARET 0... SİTEM'i merak ediyor muyuz? O da 15 tümcede geçmektedir. Yolu ben 20 yaşında iken yazdım, onu bu ülkenin

image

İnsanlığın Duası

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Bursa Şube Başkanı/m, derneğimizin 18 senedir emektar gönüllüsü, ak saçlı, güzel yüzlü, hoş sohbetli Leyla Albayrak hanımefendinin çocuklu yaşlarda tarafıma getirdiği bir manzumdu “İnsanlığın Duası” Dernek

image

Göreceksin

Günümüzde yaşanan hadiseler öyle büyük bir fitnenin habercisi ki, Göreceksin, Şu menfaat denen illet ortada ne kadar ortağı varsa, yani tüm işgüzarlarını toplayıp birbirlerine düşürecek. İşgüzarlar bu vebalden arınmak için, “hayır, bunun ardınd

image

Yolda Ölmek

Oku, Öğret, Sonunda Adam Et! Zaman alacak biliyorum ama… Şayet öğretebilirsen ona, evvela peşinden harap olduğu balığın ne olduğunu öğret. O balık ki ne çaresiz. Haddini öğret ona, çapını ve sınırlarını… Öğret ki bu dünyada hiçbir şeye

image

Girizgâh

İşlerimin yoğunluğu münasebetiyle bu hafta gazetemize yeni yazımı yetiştiremedim. Bunun burukluğunu yaşıyor, paylaşıyorum. Birikerek ve size daha kaliteli bir mizaç sunma çabasıyla kaleme aldığım eskimeyen kitaplarımdan bir deneme yazım, bir girizgâh

image

Mudanya’ya Gel!

“Gel!” Demiş ağabeyimiz, duyduk, uyandık, koştuk geldik… Gelmez miyiz, hiç?! Çok farklı bir çağrı bu, icabet etmemek mümkün mü? Uzun zamandır duyuyoruz çağrısını, Sosyal Medya’dan, Yazılı ve Görsel Basın’dan ve dostları

image

Olanlar Oldu Ölenler Öldü

İsmail Has'ın "Tezkireyi Has" menakıbındaki Yunus Emre rivayetinden hareketle Mustafa Tatcı’nın denemelerinden esinlenilen TRT'nin hazırladığı Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği ve Ramazan boyunca ekranlarda olan "Yunus Emre

image

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

“Ön yargıları yıkmak, atomu parçalamaktan daha zordur” demiş rahmetli Einstein amcam, Vira bismillah başlıyoruz. Ben gazetenizde daha yeni kanatlarını açmış kalkışa hazırlanan bir çaylak kuşunun halini anımsatıyorum, tatlı bir tebessümle&

image

ALPEREN'İN BİR HAYALİ VAR

GERÇEKTEN ALINTI 03.02.2014 Pazartesi “Daha sonra başaranlar vardı; gerçeği birilerinde değil kalpleri ile düşlerinde bulanlar, rehber arayan değil rehber olanlar… Bütün bunlara rağmen tevazu gösterip ses çıkarmayan güçlü azınlıktı onlar

image

Söz Sanatı

Akıllı insan, her düşündüğü şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler. / Aristoteles Neyi paylaşırsak bilelim ki o, yaşadığımız çağda hızla yaygınlaşacaktır; o veya bu nedenle paylaştığımız mevzulara dikkat edelim. Topluma yön veren

image

TERÖRÜ KINIYORUZ

İstanbul’un odak noktası Sultanahmet'te yaşanan elim saldırıda hayatını yitiren sivil kardeşlerimize Allah'tan rahmet ile yaralılarımıza acil şifalar dilemekle beraber taziye ve sabır temennimiz bu kez uluslararası toplumların üzerine o

image

BOYKOT

Beyaz Show'a yağan tepkiler üzerine, barış, kardeşlik ve dayanışma çağrısı MESELE Sorun Türk - Kürt meselesi değildir, sorun PKK meselesidir. Sorun, insan olma meselesidir. Sorun, ayrımcılık meselesidir. Halklar arası yakılan her fitil, patlama

image

Can kafeste

Cevapları sunmak başkadır, soru sormak başka… Akıllarda soru işareti bırakıp insanları sormaya teşvik etmekse bambaşkadır. Velhasıl, hiçbirimiz normal değiliz. Geçen gün anneciğimle birlikte dostlarımıza ziyarette bulunduk. Oturduk, geçmişten

image

İslamofobi

Yeni bir terim türedi şimdi, dillerden düşmeyen bir terim. Öyle biliyorum samimiyetsiz tutumlarımızın karşılığında türedi bu terim. Altı çizili hemen hemen her kanalda rastlarsınız bu terime; yazılı, görsel ve sanal medyada büyük puntolu yedirirler s

image

Yolun Neresindeyiz?

2 - 9 Aralık Mevlana Haftası 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 4 Aralık 2009 Özel İnsan Güzel İnsan Gençlik Derneği Kuruluş Tarihi 4 - 11 Aralık İnsan Hakları Haftası Her nerede yaşanıyor, yaşatılıyorsa kutlu olsun! Her nerede yaşanıyor, yaşatılıyorsa

image

Sergüzeşt

Lan oğlum ezdirmeyin kendinizi, sapasağlam bir yüreğiniz var. İyi bakın ona ve sımsıkı bağlanın hayata. Peşinden sürükleneceğiniz hayaller kurun önünüze, onlar size baksın siz düzülün peşine. Herkes nasıl yaşıyorsa, herkes nasıl başarıyorsa, herkes b

image

Yazık Bize

Yazıklar olsun bana, elhamdülillah! Başı öne düşse kaldıramaz, yana yatsa doğrultamaz. Susasa burnunun dibinde duran bir bardak suyu alamaz ve ayağını santim kımıldatamaz velhasıl bunlar bir işe yaramaz?! Kaldırımları yüksek tutalım, otobüsleri tıka

image

Müptezel

Geçen gün bir dostla yolda karşılaştık, “gerçekleri yazsam ne olur” diye soruyordu bize; basitçe okunmazsın! Dedim. Çünkü millet olarak anlayışımızı yitirdik. Gerçeklere tahammülümüz kalmadı. Kendi egemenliklerimizi inşa ettiğimiz yaland

image

HER ŞEYE RAĞMEN BAŞARANLAR

Yok sayılarak var olanlar/1 Yaşantımıza rehber olanlar gerçeği birilerinde değil kalplerinde bulanlardır. Erdikleri noktalara ulaşmak zor olsa da sırlarına erişmek imkânsız değildir. “Eğer onların peşinden gidebilecek cesaretiniz varsa bütün rü

image

GÜVEN KOYDUM ADINI

“İnsan, kargaşasını lehine çevirmezse, yıldız doğurtmazsa gecesine karanlığında yok olur.” / F. Nietzsche Şimdi size iki soru: Güven nedir? Ne işe yarar? Siz sorularımı cevaplaya durun ben de kitabımdan bir pasajla yazıma devam edeyim. &l

image

BİR İNANCIN ÜRÜNÜ FEHMİHAN

Sana engel olan ne biliyor musun âdem, içinde yaşattığın koca bir karabasan. Şüphe yiyip bitiriyor seni, korkularınla besliyorsun kendini. Kurşunlu sahilinde bir kıyı kahvesi buldum. Çöktüm bir masaya, düzeneğimi kurdum ve sonunda Fehmihan kardeşimin

image

Adım

Yürüdüğüm an şunu anladım, çoğunuz geçmiş bu yoldan ama pek azınız önemsemiş yolu. Ondan uzamış yol bu kadar, ondan çetinleşmiş şartlar, iklim ondan donmuş… Ürperti geldi değil mi? İlk yazdığımda bana da aynı duygu cereyan etmişti. Onun için y

image

Hayırlı Bayramlar

İdrak yollarımız tıkanmadıkça sırların ifşasını, aynalardan bir bir döküldüğünü göreceğiz ve hayat berraklaşacak. /Can Ahmet Vural Hayırlı bayramlarınız olsun yurdumun güzel insanları. Kan coğrafyamızdan uzak olsun. Yüreğimizin tüm güzellikleri ahenk

image

Allah Islah Etsin

Günün birinde bizim cami imamına, “hocam zalimler için de mazlumlar için de yaşasın ölüm dersem şirke düşer miyim?” diye sordum. Hoca gözlerimin içine baktı, “düşersin” dedi. “E iyi de ne diyeceğim” dedim, döndü te

image

Adam Arıyorum Adam!

Bilindik bir hikâye var, toprağı bol olası Diyojen zamanından… Bilenleriniz bilirler, ama ben yine de anlatmak isterim; “Bizim deli bir gün sokak ortasında elinde fenerle, “Adamlar! Adamlar! ” diye bağırmaya başlar. Ahali et

image

Mercan

Eğer, handicap sözcüğü asıl anlamını korumuş olsaydı; engelli kişiler, sağlam insanlar olacaklardı. Diğerlerinin bedensel sapmalarını ve işlev yitimlerini taşıyacak olanlar onlardır... Yineleyelim ki, böyle bir ülküsel toplumda engel, sportif yarışla

image

Bonzai Cumhuriyeti

Neyin kafası bu? Şimdi durdurup soruyorlar bana, “Sevgili Can Ahmet ne var ne yok?” onlara dönüp şöyle diyorum: “Çoktan olmuş olan her şey var, olmayan hiçbir şey yok!” Çağımızın hali perişan, devran perişan, cümle âlem perişa

image

KRİZ ANI / DOĞUM İMKÂNI

Bu gün sen böylesin ama gün sana ne getirecek bilemezsin. 02.07.2014 Acılar içindesindir; çıkış yolları ararsın... Ceplerini yoklar imdat fişeğini bulamazsın. Birinin yahut birilerinin eline muhtaçsındır. Gözlerin ışığa bakar dalarsın. Bakışlarını ış