REKLAM ALANI 1

CANDAN İYİ BAYRAMLAR HİTABI #YOUTUBE

Malûm önümüz Bayram!
Kurban Bayramı…
Bayram, bütün âlem için hayr; hayrın bereketi, fazileti ve uğuru üzere olsun.
Bu vesile ile nihayetsiz eleme, çatışma ve kavgalara; hamasilik ve husumete yurtta ve dünyada bir son olsun.
Bayram o olsun ki; yakınma, inleme ve sızlanmaya değil, yakınlık ve hakka, hakikate yaraşırlığa sebep ve visaller gözetmemize ve bu uğurda ihtilaftan geçerek, birlik ve beraberlik içinde dayanışma ile hareket sergilememize aracı olsun.
Dilerim bayram, belli bir küme/koninin değil; bir bütün insanlık zümresinin bayramı olsun.
…ve bu bayram hepimiz için mübarek olsun.
Bu veçhileyle, krb; yakınlık göstermek ve yaklaşmak anlamını taşıyan Kurban, koşulsuz adanma/adanışın marifetten samimi bir nişanesi olarak toplumda yardımlaşma, kaynaşma, ıslahi ve salahi faaliyetlerin, dolayısıyla sulh ve hakkın paylaşımının zinde yaşanması ile asıl mahiyetini bulup korusun.
Düşüncemde, bizi Hakk’a yaklaştıracak sebep ve örnekler nelerdir?
Esasen bu soru üstüne zıttı ile gidilir; Bizi gerçeklerden alıkoyan ve hakkın izharı (huzuru) baltalayan ve/veya perdeleyen, içten içe karma’şa ve mazlumlar için ilahi adalet ile maşeri vicdanı tetikleyen her ne haksızlık ve densizlik var ise işte o nispetlerin zıttıdır.
 
Bizi hakka yakın kılacak amel ve misaller; bir olma, bir arada olma, birbirimizin noksanını kapatmak, ihtiyacını gidermek, sorunlarına nihai çözüm ve hayati meselelerine çare getirerek ahlaken ve vicdanen mesuliyet ve mükellefiyetlerimizin gereğini, inandığımız mutlak en yüce değere sunma kabiliyetidir.
 
- İşte onlar nedir? Dersen; göz açıklığı, basiret ve feraset aydınlığı, inşirah ferahlığıdır.
Bu kendinden çıkıp bir başkasında kendini görebilme ve oradan kendine bakabilme sağduyusu ve erdemidir. 
Nerede bir sorun vasıtanla aşılır ve/veya bir tehdit bertaraf edilirse, bil o sorun senden, neslinden ve üzerinden giderilir. 
Aşman için gereken ve karşında biriken dağ gibi engel ve badireler, zat-ı şahanen nezdinde içinde yer aldığın âlemin duygu ve beraberindeki tayfanın gelişimine vesile, kurtuluşuna yardımcıdır. Her zaman, deva dertte, çare sorunun kalbi/nabzındadır.
Her zaman, yükü alanın yükü hafifletilir ve yük onunla karşılaşan ve ona karşı gevşeklik gösterenlerindir.
 
Bu doğrultuda, sadece SGK ödemelerini kapsayan Bayram ikramiyelerinin, popülizm ve oy kaygısı içermeden hak şemsiyesi ve çıtası tasarrufunun genişletilmesiyle, sistemde bilinir ve kayıtlı hak sahipleri arasında hiçbir ayrım gözetmeden, vakıflar ve ASH Bakanlığı himayelerindeki korunma ile bakıma gereksinim duyan, çocuk, kadın, hasta ve sigortasız ve sistemde kayıtsız muhtaç yaşlı vatandaşlarımızı da kapsamak suretiyle veya onların yakınlarına tevdiini önem ve ısrarla yetkililerden talep ediyorum.
 
Keza buradaki ödeneklerde gerçek hak ve ihtiyaç sahipleri arasında yapılan her hangi bir ayrım, adil nizama aykırı, Barışçıl, Sosyal ve Hukuk Devleti ilkeleri ile bağdaşmayan aymazlık, kayıtsızlık ve nezaketsizlik timsalidir. 
Akıl ve idare sahiplerini bu hatadan dönmeye davetle, 
…hepimizin Bayramını barış, huzur ve iki cihan saadeti ve bahtiyarlık temennilerimle kutluyorum.
-/ Can Ahmet Vural
9.05.2024.7
 
15 HAZİRAN 2024 AREFE GÜNÜ YOUTUBE KANALIMDAN YAYINLAYACAĞIM HİTABIMDIR.

PAYLAŞ
REKLAM ALANI 11