REKLAM ALANI 1

D/RİKKAT

Mukayyet olmak, hâkim olmayı gerektirir.  

Hâkimiyet için mukavemet olası tehditler karşısında pervasız diş bilemeyi kendine reva addeder. 

Hâlbuki hükm’ün sırrı, vakfolmakta gizlenir.  

Vâkıf olmak içinse malûmdur vukufiyet.  

Yalnız vukuata (gidişat) mazhar olan hakla bir vakıâdır.  

…ve gerçekleşmek (kusursuzluk) için gerektir adanış, 

dâhi olası her adanış çileyi; çile mükellefiyeti, mükellefiyet mükemmeliyeti, mükemmeliyet gayeyi, 

…gaye ise adanışla aidiyeti tetikler. 

Tek, amacını yitiren kaybeder 

               Yol aşınır, kapılar geçilir, duvarlar yıkılır, insan öz’e ulaşadursun her mâni aşılır. 

               Mânilerde ne manâlar saklıdır. 

               Potansiyel, hareket ile bulur cevher 

               Cevher (kabiliyet) özde gerek. 

               Öz, farkındalıkla aşikaredir. 

               Farkındalık yoksa ara ki anlam olsun. 

               Anlamsız her şey bekle can bulsun, bulmaz! 

               Cansız yaşanmaz. 

               Parasız yaşanır; eşyasız, araçsız, silahsız… 

Hatta ceketsiz bile! 

Ama ithafsız, tarifsiz, tuhaf ve taifesiz yaşanmaz. 

Zamirsiz, zümresiz, ölçüsüz ve tekinsiz yaşanmaz. 

Yetkisiz yaşanır; yetkinsiz yaşanmaz, etkisiz yaşanmaz. 

İnsan insanın kurdu, aynı zamanda yurdu… 

Ve emniyette olandır yalnız kendinden emin; 

emniyetsiz hâkimiyet ne mümkün. 

Dileğimdir, sözlerimi hakkınca irade etmeyen,  

…idarede başgöstermesin. 

Usülce, idareciler günü 

ceketlerin değil, insanlığın kazandığı güne karşılık gelsin. 

/ Can Ahmet Vural 

10.01.2024.3 

 


PAYLAŞ
REKLAM ALANI 11