REKLAM ALANI 1

ERDEMDEN EVRENE

İrfan, Arif, Örf…
Edep, Adâp, Mabet ve hattâ İbadet…
Din; Usûl, Yol, Yordam
…ve Hak, Hukuk, Adalet!
Kelimeler bakımından ya kökdaşlar ya da masdargiller…
“Allah Âdem'e, yaratılışa ve değerlerine uygun, varlıklara verdiği isimleri, isimlendirilen varlıkları, varlıklar hakkındaki bilgileri, varlıklarla bilgilerin irtibatını; harfleri, kelimeleri, lafızları, mânaları, cümleleri, lehçeleri; davranışları, ferdin ve toplumun ihtiyaçlarını, uyum kurallarını, gerek duyacağı bütün bilgileri öğretti. Sonra da onları meleklerin önüne koydu.
“Yeryüzünde Âdem'e ihtiyaç olmadığı iddiasında haklı iseniz, bana bunların isimlerini, varlıklar hakkındaki bilgileri, varlıklarla bilgilerin irtibatını; harfleri, kelimeleri, lafızları, mânaları, cümleleri, lehçeleri; davranışları, ferdin ve toplumun ihtiyaçlarını, uyum kurallarını, tek tek ortaya koyun" buyurdu.”
bk. et-Tefsîru’l-Kebîr, 2/175-208. - Ahmet Tekin meal…
Mescid, Secde, Seccade.. 
Camii, Cem ve Cemaat!
Bunlarda bir kök ve ekdaşlar…
“Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder.” 
Tevbe Suresi - 18. Ayet Diyanet İşleri meal…
İmar, Mamur, Memur,
Namaz, Temenna, Amin ve Amenna
Melek, Melik, Meleke de…
…Dâhi İNSAN,
İki anlamı mı vardı;
“Unutan” ve “Bağ kuran”
Muhabbet ve bağ örneği…
Şimdi benim konuya değin bir tespitim ve önerim var;
Kitaplarımda da bkz: Savunma Berat Nişanı’nda dile getirdim bunu:
“İnsan bağ düğümü çözdü, değerini yitirdi, diğerleşti.
…anlam karmaşası verdi. Öz elinden terk edildi.
Hakikate kör, Hakk’a bâtıl kaldı.
Yerliydi, yaban’cılaştı insan, nefes yerine arpa buğdaya talip oldu.
Hâlbuki olmayaydı hatırda bir nefes, ne din olurdu ne diyanet, insan olurdu “Yamyam” ve önüne kattığını yok ederdi.
Öyle de olmadı mı?
Maruzat bundan…
Ve ben inanıyorum “Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled…”
Ezcümle, “Allah ölmedi!” Tıpkı yaratılmadığı gibi…
Amma ve lâkin yarattığı insanoğlu tarafından büyük haksızlığa ve saygısızlığa maruz.
Ve bu yönüyle insan belki de nefsine, pardon nefesine ziy’an etti/ediyor. 
Ve bunun mesulü kitap ehli.
Tavsiyem; Maarifetname’nin güncele alınması ve okulların önce arif yetiştirmesidir.
Arif: bilen.
Can Ahmet Vural
5 Temmuz 2022

 


PAYLAŞ
REKLAM ALANI 11