REKLAM ALANI 1

BELLİDİR

Allah, kuluna kulundan olur ayân; kul bunu idrak ile beyana mâni tanımamalı...
Allah, kuluna kulundan olur razı; kul bunu bile bile yok yere zorlukla inletmemeli arzı.
Allah, hükmü emindir, felek demi serindir, hak odur ki batsa çamura özde sözde ama illa her nefeste tertemizdir.
Ol arslan ki vurulsun boynun. Erinsin ama yere gelmesin boyun.
Bunca zamandan çıkar nazar hikmetin,
...alâ olsun sana bu zahmet bin eziyet kader nimetin.

Can Ahmet'im sana himmet eder pirler.. marifetullahta salik nice arifler. Söyletir seni yokluk, yaşam imtihanı kapasiteni zorlar ve meydana gelmek için mücadelen kayda değer, değil teğet ebed geçer!
Dile sen de edemezsin sürçi lisan, sen yoktan muratla azade oldun ve varlık ve vahdet ve muvaffakiyet yolunda şan, intizam debdebe seni artık kısır eder.

Görün ve belir ki öyle camdan kavuk ve kabuktan değil cândan, için dışın bir olsun haktan.. Cümle derde ol deva bu dert/tabiaat ile mevcûde nice mahlukâttan.
Payına düşen anlayıştır farkın. Sen bu anlayışla yükselttin fakrin. Kıymeti bilinmez belki ama anladın elbet değerin, bildin adını, nâmını, nişanını ölecek hayatın.
Lezzetler Hâkk'tan bir nefes cana yakınlık ile samimiyette dile gelir, her işin özü/öz eli bağdır, kuran dünyada kral, yıkan tahtını sarsar. Sen boşver sonu gelecek olanın baştan yolunu, geç sonları bul yönü derdi ızdırabı göm hakikate...
İşte bundandır hareketim önü alınamaz kılıçtan keskin ferasetim. Elbet felahadır varım ve bütün kudreti ve kabulden evrim kabiliyetimle yoldayım. Müşkülümüzden bizar, yaşam hakkımdan haberdarım. Bin tercümeye eder bu zarf, ol zarf öyle bir zarf ki adresi belli, rotası şaşmaz. Bâki kalır tasarruf, can ahmet seyir alır.. yenilgiler, yengiler, zaferler içinde ancak onurlu olan kutlanır. Onun için yaşama hakkımdır onurum, izzetim, şeref ve namusum, dâhi ben bunları müdafaa ile emrolundum.
İmdi altında kaldıklarım, müsaade ettiklerim, yolunu gözlediklerim adına ertelediklerim ve beklediklerimdir hayattan... Ve beni yıpratan, hareketime vesiledir. Kalkınışlarım, düştüğüm yerden bellidir. - / #canahmetvural
30 Nisan - 6 Mayıs 2023


PAYLAŞ
REKLAM ALANI 11