REKLAM ALANI 1

CANATARAMA

Işıklar söndü, stresi yakın.
Ben dünyanın yarattığı büyük tufan, alacağı hesabına yazın.
Doktorinler işleyin, hipotezler genişletin, irtifalar kaydedin, yol sizin gidebildiğiniz kadar gidin, rotam sağlam, ben hep başlangıçtayım.
Havlunuz benden erler, ben bu ringin kadrolu hakemi, siz kırın kemikleri, uruhu ben kaldırırım.
Umurlar elimde, kaypakları yolumdan sakındırın, silin öykümden sünepeleri, cesurlarla mazluma kanatlarım açın.
Eriştirin beni, olmazlar karşısında dirayetim tartın, yıkılsın karşım başım burçları sarsın.
Yetişen olsun imdadım, sesim kısıldığı yerden açılsın, doğrulsun belim ve elim halka uzansın.
Çalışsın kalemim, terim tedahülden aksın, nağmeler olsun merhemim, tabipler beni yazsın; lazım olagelen hak kağıda insin beni âdem ibretlensin, ilimlerden âlemlere geçitler aşılsın.
Temize çekilsin gönlüm, sinem nefes alsın, yananlar sönsün ve bu yangın son olsun.
Durup düşünmekle geçimler ve tevbe-istiğfar ile mesafeler alınıp sağlansın. Gelişende aşk ile insan itimad-tecrübe ve boyut kazansın.
İyiler cömert olsun, kötüler avcun yumsun, beşer yesin kalbin ekmeğini, değil mihnetler, minnetler Rahman ve Rahim olan'a/bir Allah'a varsın!
Başa çıkılanda merdivenler homojenden bulutlansın, insanoğlu kuş misali, kendin yükünü kavrasın.
Yeryüzünde ağırlığım tüyden farksız zahmetim eziyetim amma ve lakin ağrılarım azameti iki cihanı birden alır, esamem yutkunur, tanıklık eden milyonlarla Canım hayatımda faciama sebep olur.
Biz yıktık bu tedrisatın duvarlarını, viraneye çevirdik içinde ulemayı, hûzurun arşın'a biçtik paha, elde avuçta olmayanı kahrına saldık.
Düzelir sarp yokuşlar, bu Can Ahmet sekar'ından size selâm eyler.
Yolu göğüsleyen, yazanı kadar bilir mi bilmem ama hayatın muktesabatını ödemekten kaçan kurnaz, sanı gibi tilkilere yem olacak.
Dünyasına gözün kapatan aydınlık ardında ışısa da karanlık altında iflah olmayacak.
Ve geçen ezilen dem, bu dem an bu an ve bir an evvel devlenip kalkınacak.
Dâhi, onlara şöyle seslenecek içerden Cân; insanlık kurtuluşunu hatasın belleyip, idrak ile yaşamı ihatada ve müdafaada bulacak!
Velhâsıl kelâm, akça pakça...
Can Ahmet Vural 
19 EKİM-10 ARALIK.2022.6


PAYLAŞ
REKLAM ALANI 11