REKLAM ALANI 1

CE/AVAZ

Mahalleye açıl, 
ahaliye duyur!
Benim olmadığım bir dünya
ve içinde yer almadığım yaşam düşünülemez!
Dünya, ileri hareketlerini aracılığımla tamamlar.
Eksikleri toplayan değil, 
hatıralatan ve gidermeye vesile olanım. Gönül ferini yakan kandil benim ve görebilirsen geleceğim.
Yüküm bana münhasır ve ben yük değilim. Yüklerinden azade de değilim. Öyle ki müştereken derdim ve her doğanın selameti için varım. Beni unutan ve ihtiyacımı görmezden gelen günümüz ve gelecek de kaybolur.
Kendinden belirlemek isteyen emin, yanımda olur.
Olanlar olur, gidenler gider.
İnsan hatırasına ektiğini kaydeder.
İnsanın gerçek kazancı, fark ettikleri. Farkının ve farklılıkların zenginliğinden bihaber medeniyet fukarası. Sıkıntının farkında çözümüne yakın bir yerdeyim yapıcılığın yolunda. Gerekenle buluştuğumda kapasitemi gerçekleştireceğim. 
10 adımda engellilik sorununu bitireceğim; ve bunu kâr gütmeksizin gönülden ve ortak akıl yoluyla icra edeceğim. Maliyetsiz, masrafsız, külfetsiz, zahmetsiz, insancıl, zararsız ve sıfır hasar geleceğiz üstesinden her bir engelin. Bunun için yapılması ve bakılması gereken işlerin icabına hareket nazarından işlerimizde kalite, verim ve rızayı gözeterek hâl çaresine bakacağız. Olması ve aranması gereken kabiliyet/potansiyel yönünden dinamikleri tetikleyecek toplumsal hayata nice katma değer kazanımlar vereceğiz biiznillah. Enstrümanları iyi bilen, saz (söz) arkadaşlarının farkında usta bir orkestra şefi misali konseri hüner ile yönetip parçada bütünlük, ahenk ve vezin göstereceğiz. Aynı nidayı edecek, aynı kerede olacağız. Mutfağa gireceğiz aş hazırlamak/servis için. Elimizdeki malzemeleri bilecek ve bunları en iyi şekilde değerlendirip hem akla hem gönle hem de damak tadına hitap edeceğiz. Konuklar ağırlayacağız dünya sofrasında ve ardımızdan hayrla söz ettireceğiz. Çünkü esas dayanağı işaret ederek haklara riayetle yalnız Hakkı üstün tutacağız. Baş üstüne ağırlığım üstüne ağır geliyorum kendime, iştiyaklarını taşıyorum muhabbetlerin ve öyle ki anlamına varıyorum kıyametimin. Savaşın ortasından barış ve istiklâle evriliyorum düzensiz/derbederliğimle, kitaplar getiriyorum taatla devran ehline, krizlerden aksedip arz ediyorum. 
#canahmetvural 2022


PAYLAŞ
REKLAM ALANI 11