REKLAM ALANI 1

EN TABİİ MESELEM

Ruhu eriştirmek ve eldekini değerlendirmek, tabii mes'elem ve meşguliyetim varsa burada bu olsa gerek! İdare bilgisi kazanmak, imkân ardına ermek zaruret bizde.
Olanaksızı olanağa, olanakları ise olağana devşirmek güç değil bizler gibi olana; olağan akışın dışından manzarayı süzmek kabiliyetim ve Rabbimize tabiyetimizin nişanesi zamandan pay almak. Pay malikleri arasına karışıp paylanmak. Gözü açık rüyalara kalp ile bodoslama dalmak. Her gün daha yakından kendini kendine tanıtmak için fırsatlanmak. Durumlardan belirmek ve durumlara aldırış etmeyen duruşları enselemek ve o ifadelere sebebiyet vermek.
Arada bi' yere durup düşünmek ve yol almak; sanki hiç yol almamışçasına yollanmak, yol ortasından gelip yol kenarına atılmak, gelene geçene selâm ile hoş seda edebilmek, bildiğini bilecek deründan mevzulara aymak, hayat imtihanı ve akışına karşı ateşten gömlekler ile alevden demirleri eğniyle enine giymek kuşanmak yabancı değildir elbette aczime. Bir zandan öte sözlerim, sanrıdan aleni aksettirdiklerim. Ben bu çağın aşık atamadığı ihtiyarlardanım. Beyhude değil hiçbir nefesim. Ben bir yokuştayım, kanatlarım altında sarp yamaçlarım, sanma hakimi değilim kalemimin, gereksinimlerimi terkin ettiğim yaşam sayfalarından çıkarırım. Yaradılış üzere çamurdan fışkıran iki kardeş küheylan ve rahvanın başlarını koyduğum er/cenk meydanlarından vardır tek murad ile maksadım; Kendi ejderham ile erdemli makus talihimin yedi/yeni yetmiş değil, yetişmiş bir seyisi ve lideri olmak.
İşte bu doğrultuda kıyamım henüz bitmedi. Tımar ile umarım, âlemime nizam vermek adınadır. İşler dilediği kadar yokuş olsun, ben gücümle feyzimi yolumdaki çabam ile güçlüklerden alırım.
...ve paylaştığım dert ile içinde bulunulan hengamelere, tünel ve kayalıklara hafiften - ithafen meltem ile şafakları getirmektir hikmet özverim. Onun için gözüm gördüğünden, aklım kavradığından, dilim sakınmadığından, gönlüm ikrardan ve hıfzım alamadığından korkmaz.
Daim sebatla.
-/ #CanAhmetVural
3.11.2022.4


PAYLAŞ
REKLAM ALANI 11