REKLAM ALANI 1

DOĞRUDUR

Bize bir adım gelene birkaç adım mukabelede bulunduğumuz doğrudur. Sorunlara sorun odaklı değil çözüm temelinde yaklaştığımız ve sorumsalımızı yalnız ilerleme aracı ve kilometre taşı değerlendirdiğimiz de doğrudur. Herkesi dost nazarından sezdiğimiz ve düşmanlığını görmediğimizi hasmımız bellemediğimiz ve bilhassa dosttan düşman olmayacağı gibi kendimizi de, ne kendimize ne bir başkasına düşman, tehdit ve bela unsuru olarak addetmediğimiz de doğrudur. Faydayı düşünce nezdinde yaydığımız, düşüncelerimizden faydalandığımız ve faidesiz ifa'delerden kaçındığımız, yersizliğe mahal vermeksizin yerli ve millî duruşta stabil kaldığımız da doğrudur. Doğruluktan hiçbir zarar görmediğimiz, zararını gördüğümüz yanlışları düzeltmek adına nefsimizden, nefesimizden ve kısıtlı ve kasıtlı ve istikrarlı hareket kabiliyetimizden her dem ve düzenli acılarla ödün vermek mecburiyetini taşıdığımız da doğrudur. Hafsala neyse insanda potansiyel ve kendisine uca'dan v'adolunan istikbalde odur anlayışından, gerek kendimizle gerekse dünyamız ile giriştiğimiz tedbirli hengamede ve er ve cenk/cesaret meydanlarında soyunduğumuz imtihan ve reca mastırlarında düşüncelerimizin seyri hızına ayaklarımızı erdiremediğimizden mütevellit korku, harab ve bir takım endişelere gark olduğumuz da doğrudur. Biz yetiştik diye'bilmek ne çok isterdim dışarıdan, ancak içeriden içe dışlanmadan içlene içlene yetiştik içeriden.. bu kaçıncı patlama, farkındalığın surata silme tokatı ve yere sermesi ayarsızlığı.. ve çağın ve asrın ve komiklik ve diyalogların çok gerisinden gelip takipsizlikten çok öne geçtiğimiz çağ kapatıp yeni dönem(ler)in fitilini alevlediğimiz de doğrudur. Bütün bunlar olurken ve olanda her gün biraz daha s'Ona yaklaştığımız ve sonlardan daha da uzaklaştığımız doğrudur. En önemlisi oluşturuluş amacımızı kavradığımız, düzen ve devranın değil, büyük plan/vâd'e ve resmi'n parçası olduğumuz da hakeza doğrudur. İşte bundandır özümüze, aslımıza, neslimize ve erkâna telkinle tavsiye notumuz; doğru dur! Her ne kadar bu hayatta naciz ve silahsız olsak da biiznillah savunmasız ve dayanaksız olmadığımız ve bu görüde inşallah mizaç ve terbiyemiz de doğrudur. Selâmetle.
Can Ahmet Vural
27.07.2022


PAYLAŞ
REKLAM ALANI 11