REKLAM ALANI 1

SAYELER DİLE GEL

...el mi yaman bey mi?
Giysilerin, bedenlerin, maske ve eşyanın ardındaki
Dâhi, hakikatin ardındaki saye'ler...
Vehimler, duygular, hayaller, topyekûn ütopyalar,
İnançlar, taasuplar, içi boş ve/veya dolu havadisler, bilgiler, beceriler...
İnsan olarak niteliğimi, netliğimi ortaya koyuyorken ben belirmek için halâ havanın kararmasını beklemen fazlasıyla canımı sıkmakta. Çalılar arasından çırpı'ntı ile gözünü çıkartmak istemiyorum aşk ve size sataşmak gölgeler...
Yabana atıldık çünkü kurt yabanda yetişir. Ve bu yolda tilkinin, çakalın, domuzun, aslanın fıtratına, maymunun iştahına, develerin namzetine ve fillerin gücüne eriştik. İnsanın faziletine, sürünün süreçle tekamülüne yetiştik. Hayat kitabını okuduk, tahayyüllerin ardına değindik ve tasavvurla tümleştik biz. Tasarıların ardına sürüklemeyin bizi, biz o kuramcılarının elindeki kalem ve silgi beziyiz. Olacak olanı ertelemeye ya/ya da engellemeye yetmese de tesirimiz değiştirmeye elbet kadiriz. Biz her ne kadar bağımsız olmasak da saf iradeyiz. İnançlıyız ve kesinlikle ümitsiz değiliz. Boyumuz posumuz, kaşımız gözümüz ölçüsüyle rengini yürek sesinden almakta, mahareti ile harcını zanaatinden göstermekte, bi'hâl olarak hallere karışmakta ve akılların ardından belirmektedir. Tezahürü biziz bu denklemin. Bir ben/biz vardır andan içeri, dışarı vuran zamandan yansımalar biziz. Devinimin ötesinde açılan çağlar, kapanan sayfalar, serili yollar ve verilen sağlı sollu kitaplar biziz.
-/ Can Ahmet Vural
13.01.2022


PAYLAŞ
REKLAM ALANI 11