REKLAM ALANI 1

PARLAK FİKİR

İnsanı fikir yaşatır; fikirsizlik öldürür…
Berrak olsun olmasın, her yeni fikir yeni umutları ve başlangıçları beraberinde getirir. 
Fikir, insanın kendisini icra sanatıdır
ve açığa çıkmak için vardır.
Kimileri de o ola ki fikir kesilegelmiştir.
Ab-u hayat çeşmesinden durulanmıştır onlar.
Kimisi ise sonlu vadide fikrine saklanıp kendine son vermiştir.
Fikir, zikirdir.
Neyse akıldaki o dolanır ayağa,
İnsan düşüncesini yaşar.
Niyetince mesul tutulan
Amelinden kazanır boyutla ihtişam
Sınırları geniştir o kimsenin,
Kulağa okunan martavallar hükmünü yitirir.
Akıbetini hayra çevirir hayırla olan, anılan,
Yeryüzüne sığmayan, gönülde ve zanda
…kurar taht / da
Yıkıcı, yakıcı, yapıcı ve kurtarıcı gücünü gerçekleştirir
insan iradesince,
kapasitesince…
Fikri olmayanın, ne varlığından 
ne de tasarrufundan söz edilebilir.
Ve fikir, bedeni meziyet değil,
manevi sır, hikmeti ala, omurgayı yöneten,
yönelten pusuladır.
Belki de ondandı şu bahsim,
“Cennette cehennem yaşanılabilir, cehennemde cennet, o halde yolu kaderleriniz değil, görüş ve düşünceleriniz çizer.”
Yani, hayatı cennet kılmak da cehennem kılmak da, insan denen yolcuya tabiidir.
İçsel muhakememi verdiğim günden beridir,
fikirlerimi açma gereği hissediyorum.
Yaban hayatı tanıyor, kimliğimi keşfediyorum.
Özgür irade bil, ben kabuğumu içerden kırıyorum
ve olup bitene potansiyelimle yön veriyorum.
Sorarsan, ben sabitim;
fikrim hür General.
Durumların üzerinde bir durumdan haberdar
ve akıştan bizar.
Bu’na, yaşam’ına ve bütün o hesapsız çekisi çilesine rağmen,
Güven veren İlhamına hamd olsun.
-/ Can Ahmet Vural
13.06.2020.6

 


PAYLAŞ
REKLAM ALANI 11