REKLAM ALANI 1

YÜCE KİTABIMIZ KUR’AN VE IŞIĞINA DOKUNULAMAZ!

İddiaya göre, Arabistan'a bağlı Kral Fehd Akademisince basılan Kur'an-ı Kerim'in İbranice Mealindeki söz konusu değişikliğe dair tepki bildirim aşağıdadır.

Kur'an Ayetleri muhkemdir, değiştirilemez! Keyfi ve menfi yorumlar eklenemez. Böylesinin yüce Allah indinde ehli kitap olarak cezası ağırdır. O popülistlik metin veya propaganda materyali değil, insanlığı kendine getirmenin doğru yoludur. Tercümede asıl metne sadık kalınmalı, saboteye mahal verilmemelidir. 

Dinin mensupları dinlerini yaşamlarında taçlandırmalı, onu yıpratacak herhangi bir davranıştan sakınmalıdırlar. Söze riayet bunu gerektirir. Böylesi, hayatında bir iddia taşır, çünkü din iddiayı beraberinde getirir. Din üzerinden siyaset yapmıyor, onu kullanmıyorum; Tam aksine siyaset temelli bir din algısı ortaya koyuyorum.

Ne demek şimdi bu? Siyasetin kökenini bilenler, onun seyislikten geldiğini ve insan yönetme sanatı olduğunu bilirler. Bu doğrultuda benim dinim, kendini yönetme ve hayatını barışla, güvenle idame ettirmenin meşru ifadesidir. Ahlaken iyi olma ve kurtuluştur. Allah’ın himayesi başkadır, onun altına alınmaya çalışma insanı daha da güzelleştirir ve ehilleştirir, dolayısıyla kötülüklerden alıkoyar. İşte dinin gerekliliği bu noktada ortaya çıkar. Toplumsal hayatı düzenlemek, sulh ve güvenliği sağlamak, iyileşme ve gelişmeye zemin hazırlamaktır öz maksadı, yoksa hikâye okumak veya betimleme yapmak değil. 

Sözümün yanlış anlaşılması veya başka yönlere çekilmesi beni üzer. Bunun altında maksatlı bir mahiyet ararım. Sözüm doğruysa düzeltmeye çalışmam, onu eğip bükenlerin akıbetini kollarım. ben böyle iken Allah ne yapmaz, diye kendime sorarım. 

Öyle sanıyorum, her mü’min de olması gereken en önemli haslet, inanç ya da itikattan ziyade, samimiyettir. Bu ölçü veya olgu, kişiyi doğru bilinen (evrensel) değerler üzerinde ayakları yere sabit kılar ve o kişi hangi sert poyrazları yerse yesin ömründe bulunduğu yerden santim kımıldamaz. Yergiler ve övgüler ona sökmez, yolundan geri koyamaz. Ve ilerleme kaçınılmazdır. Fazla yoruma girdim ama bu her şeyde aynıdır.
Onun için kişinin hak ve özgürlüklerine kavuşması, hayati farkındalığının arttırılması, yaşama bağlılıkla saygısının değerle yansıması adına, bu olgunluğa erişmesi ve tabiri caizse madden ve manen şifa prospektüsünü kendi diliyle okuması, tanıması gereklidir. Orada verilen herhangi bir zarar da sadece yazmanına değil, muhatabına da işler.

Sözlerimi toparlıyor, yolumun bana gösterdiği öğretiye, insan hak ve özgürlüklerine özgürlükler çerçevesinde sahip çıkıyorum. Doğru bilgiye erişim engellenemez, Kur’an ve mucizesi Muhammed bin Abdullah’a (asm) dokunulamaz.
-/Can Ahmet Vural
30.01.2019.4

Görsel eki, pixabay.com
haber eki, https://twitter.com/canahmetvrl/status/1222823271391023104

 


PAYLAŞ
REKLAM ALANI 11