REKLAM ALANI 1

AĞUSTOS AYI SMA FARKINDALIK AYI

Bilindiği üzere, ağustos ayı müşterek tarihimiz açısından zaferler ayı, milat ayıdır. 
Bu kutlu ayın bizler için de ayrı bir ehemmiyeti vardır. 
Bu ay, aynı zamanda bütün dünyada kutlanan SMA farkındalık dilimidir. 
İşte bu ayda biz de vazifeyi sorumluluklarımızın bilincinde, tüm SMA’lı kardeşlerimizin daha iyi şartlarda bakım görmeleri, ömür vadelerinin uzamasına vesile olacak çalışmaları gündeme getirip yaşam kalitelerini artırmanın gayreti kararlılığını en yüksek perdeden veriyor bu heyecanımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. 
Sürdürdüğümüz bu mücadelede, bütün kas hastalıkları gibi SMA özel konusu da bizim incelememiz ve irdelememiz altındadır. Bu mahiyette ve özel yaklaşımla, hasta bireyin kendisinin yanı sıra ailesini, çevresini dolayısıyla toplumu ilgilendiren bu rahatsızlık türüne ortak zemin ve hayat kültüründe kifayetsiz kalamaz, kimseyi de dayanaksız koyamayız.
Toplumsal bilinç ve doğru bilgi, ön şartımız. 
Hastaların bağımsızlıklarının desteklenmesi, olabildiğince aktif yaşama katılımlarının sağlanması ve ömürlerini verimli, dengeli kılabilmek de işbu maksadımızın yükümlülüğü boynunadır. 
Bu prensiple, SMA için daha çok kamusal çalışma yapılmalı, şayet hastalık yaşarsa bu hastalığın hayatımıza etkileri, hastalıkla kaliteli hayat sürmenin yolları, bir SMA hastasının varlık sergilediği ortamda veya alanlarda takıldığı sorunlar ve ilerleyemeyişinin nedenleri, ailelerinin yüküyle masaya yatırılmalıdır. 
Fırsat eşitliği nazarından, SMA’nın sağlıklı yaşam hikâyesi planlanmalıdır.
Müreffeh, çağdaş, uygar bir toplum kendi dinamiklerinin farkında olmadan ileri bir toplum olamaz, ilke ve hedefleri yolunda mevcudiyeti istikrarını sürdüremez. Bunu başaracak olan, bütün ümid ve azmimizle toplumlumuzu tüm unsurlarıyla daha ileriye ulaştırıp kucaklayacak olan da yine bizleriz. Bunun için daha çok sorumluluk üstlenmeli, özveride bulunmalı ve var ederek var olmalıyız. 
Şimdi yazımın bu kısmında, Türkiye Multipl Skleroz Derneği (MS)’in yakın zamanda gündeme getirdiği bir kamusal spota dikkat çekmek istiyor ve bu dikkatimden hareketle de tip farkı gözetmeksizin, “SMA’lı bir birey hayat yolculuğunda neleri başarabilir, neleri başaramaz?” sorusunu kamuoyuna yöneltmek istiyorum. Dahi büyük heyecan ve sabırla, yine bu sorumun cevabını madden ve manen aldığım, gösterdiğim destek ile destekler doğrultusunda bütün SMA’lı kardeşlerimle birlikte ve yalnız kendi içimde yine on binlerden sıyrılarak milyonlardan milyarlara hayatımla veriyorum.
Mücadelemin koşulu budur. “ben kimim ve neden varım?” ‘ı/ları yanıtlamak. 
Keyfimce değil, nispetimce ve çabamca… 
Hem de bırak seni bizi onu, kendime rağmen!
Umarım bu vakitler, kendisini her yönden kazanmış, kavgasının farkında, yaşayan, üreten ve emeğinin hak edişini ziyadesiyle alan, umduğunu ve bulduğunu kendisinden gören, şahsiyet, erdem ve irade sahibi, çoğulcu bir anlayışa haiz, toplumuna ve yaşadığı çağa fikirleriyle yön veren, aklıselim gönlü saydam, ufku açık, illa hür illa hür nice kas hastalarının aramızda türemesine vesileyi yardımcı olur. Ve yine umarım böylesi bir muvaffakıyete hep birlikte mazhar oluruz. Bu başarımızla da göz doldurur, yüce Allah’ın lütuf ve ikramına nail oluruz.
Samimiyet ve saygılarımla,
Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Bursa Şubesi Başkanı
/ Can Ahmet Vural
31.08.19.6


PAYLAŞ
REKLAM ALANI 11