REKLAM ALANI 1

MEVLİD KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN.

 İslamı bugün getirmeye çalıştıkları noktadan ziyade neden ve nasıl hasıl olup toplumları aydınlatığı hususu, nazarımda daha önem taşımaktadır. İslam, her çağın ihtiyacına karşılık doğmuştur. Allah'ın elçisi Hak dinin temsilcisi Muhammed bin Abdullah'a duayla selam ederiz. Allah'ın rahmetiyle dünyaya getirdiği güzellikleri, barış ve sosyal adaleti, hukuk reformlarını, adil düzen içeren yasa kitabı Kur'an'la yaşam prensibini, "mutlak görüşüm atam İbrahim ve İsmail'in dinidir" diyen düsturunu, örnek ahlakıyla çağlar boyu nice alime göstermiş olduğu doğru bilgi ve tecrübe yolunu, ufuk çizgisini, idareciliği ve merhametiyle ortaya koyduğu devlet adamlığını, bir süre devam ettirdikten sonra torunları, Hasan ve Hüseyin'in şehid edilmeleri ardından önü kesilen geleneğini, savaşma hukuku ve direnme azmini yaşantımızda anıyor arıyoruz. Kutlu gecemizi onu anlamak dileğiyle tebrik ediyor, dünyada ezilen tüm Müslüman kardeşlerimizle dünya insanlarına Hakk Teala'dan selamet niyaz ediyoruz. Gecemiz hayrlı olsun. /Can Ahmet Vural

Bismillâhirrahmânirrahîm 

De ki: “Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü’minler, yalnız Allah’a güvensinler.” (Tevbe Suresi 51)

Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. (Yunus Suresi 107)

Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. Her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı)dır. (Hûd Sûresi 6)

“İşte ben, hem benim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.” (Hûd Sûresi 56)

Nice canlı var ki, rızkını (yanında) taşıyamıyor, aciz. Onlara da size de rızık veren Allah’tır. O, her şeyi işitir ve bilir. (Ankebut Suresi 60)

Allah, insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Fatir Sûresi 2)

Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan elbette, “Allah”, derler. De ki: “Peki söyleyin bakalım? Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya; eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah’ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? ya da Allah bana bir rahmet dilese, onlar O’nun rahmetini engelleyebilirler mi?” De ki: “Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak O’na tevekkül ederler.” (Zümer Sûresi 38)

Daha geniş bilgi için bknz. https://gizliilimler.tr.gg/Yedi-Ayetler-ve-S%26%23305%3Brlar%26%23305%3B.htm


PAYLAŞ
REKLAM ALANI 11