REKLAM ALANI 1

İTİRAZIM VAR

İtirazım var karşılaştırılmaya, karıştırılmaya,  karmaşa ve dahi kargaşaya…
Hakikat karşısında elim bir karşıtlığa itirazım var!
İtirazım var; yersiz suizanlara, kötü zanların yol açtığı enkazı, masumların sırtına yükleme çabalarına, 
Güçsüzlerin güçlüler karşısında belinin bükülmesine, kısıtlamalara, hâkimiyet savaşlarına, gövde gösterilerine, it dalışlarına ve dalaşmalara… 
İlkeli yaşam hakkı mahrumiyetlerine itirazım var. 
İtirazım var, düşünmeden haykırışlara, anlaşmadan dargınlığa, kararsızlıklara ve insanı karamsarlık çukuruna gömen o dipsiz yaşam koşullarına, güçlü bir itirazım var…
Sevebiliyorken sevememeye,
Korkularınla her gün yüzleşmeye,
Sualsiz ve de sorumsuz cevaplara sivil bir itirazım var.
Ve itirazım var çevremde savunacak kimseyi bulamamaya ve bir başıma kendime kalmaya ardından yenilmeye… Düşüncelerime mağlup olup sonra ayakta durma eğilimime ve hiç alışık olmadan daha toy güçsüzken genç yaşta girilen bu hayatla münasebete büyük bir itirazım var.

******
Muhaliflikle çirkeflik arasında 7 fark,
•    Muhalifin usulünde bir yolu vardır bir de anlayışı,
Çirkef usulde ne din tanır ne izan 
•    Muhalif sorunun karşısına çözümü getirir gösterir…
Çirkef çözüm üstüne sorun yaratır
•    Muhalif her açmaza bir kapı açıp aralarken 
Çirkef gördüğünü kapar bulduğu yeri örter
•    Muhalif ortağını iyi bilip açıklarını gidermeye çabalarken
Çirkef kendinden başka kimseyi tanımaz bilmez
•    Muhalifin güzergâhı bellidir kalkıştığı yönde nerde hareket edip nerde duracağını bilirken Çirkefin istikameti olmadığı gibi rotası da raydan çıkmıştır
•    Muhalif her duruma göre yapıcı, onarıcı, kurtarıcıdır
Çirkef her durumda yıkıcı, yakıcı, yalancıdır
•    Muhalif masa adamıdır, çözümde buluşur ortak paydada anlaşır, müreffeh aydınlık bir ülkenin selameti adına karşıt yollarla gerektiğinde kol kola çalışır.
Çirkef asla çalışmaz, buluşmaz, anlaşmaz, itaat etmez, proje üretmez, kafası boştur ha bire olanı yerer de yerer.

İşte benim muhalefet anlayışım, 
daha liberal özgürlükçü bir dünyanın inşası hususunda tam da böyle anlayış
…ve ben o dünyayı kazanma ve herkese de kazandırma noktasında yukardaki güçlü itirazımı şimdi boyun eğerek sergiliyorum, e, iyi de kime? Rabbimiz bir olan Allaha!

Daha sonra dedim ki dost’a, 
“Şu son iki ya da üç yıldır başıma gelen olaylar silsilesi beni yanlış bir insan yapacağı yerde daha da doğru kılıyor ve yine diyorum ki ya onlar yanlış yapıyor ya da ben.”

Can Ahmet Vural
28.06.2017.3


PAYLAŞ
REKLAM ALANI 11