REKLAM ALANI 1

KİMDİR ENGELLİ?

Şimdi size iki soru,

Engelli kimdir? Kime denir?

İlahi İrade ve İmtihan’dan giriş yapıyorum konuya, belki daha sonra haddim olmayarak Kader ve Kaza’ya dair tespitlerimi de sunarım Allah’ın izniyle…

Çok spesifik yaklaşacağım bu mevzuya ve herkesin anladığı bir dilde yüzeysel işleyeceğim; korkmayın, ayrıntıda boğulup üzmeyeceğim kimseyi inşallah.

Haydi Bismillah!

Öncelikle şu sureyi aklımızın bir köşesine yazalım,

Gizliliklerin anahtarı Allah’ın elindedir. O'ndan başkası onları bilmez. Karada ve denizde ne varsa onların hepsini yalnız O bilir. O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile yere düşmez. Yerin karanlığında bir tane, yaş veya kuru hiçbir şey yok ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın.-/ Enam-59

Yani, başımıza bir musibet geldiğinde muhakkak ki o, O’nun müsaadesiyle gelmiştir…

Yani, o musibetin ardında yatan gizliyi, hayrı da şerri de yalnız, O bilir.

Yani O bizleri çeşitli imtihanlarla dener, sınar. Düşünüp tutalım ve ders çıkaralım diye öğüt ve nasihat verir... Tüm bunları da hayatın içinde yarattığı canlılara, feraseti olanlara gösterir. Canlı deyince, nefis taşıyanları kast ediyorum, çünkü Can isminin bir diğer anlamı da nefs’tir.

Bunu anlayıp da hayatına yansıtmaya muktedir insanlar içindir karşılaşılan tüm zorluklar.

Din, onlara verilmiştir. Dünya yurdu da ahiret yurdu da kuşkusuz onlarındır.

Dünyayı daha anlaşılır ve daha yaşanılası kılacak kimseler de işte böylesi kimselerdir…

…Onlar, Vicdan-duyunç sahibidir.

Vicdan herkeste vardır ama onlar vicdanlarını takvayla her türlü beladan sakınmışlar, böylece korunmuşlardır.

Yani günlük yaşantılarımızda karşılaştığımız ufak tefek sorunlar, bu yolda ilerlememizi sağlayan muhtelif vesilelerdir (vicdanlarını öldürmeyenler için)…

Allah zalim değildir, bilakis Allah onların salih ve samimi kullarının yola revan olmalarını ve zulmedenlerin işlerine karışmalarını Kur’an da kati suretle emreder.

Hiç şüphe yok ki onlar (inananlar) engelli değildir,

Esas engelli, her şeyi olup da hakikatten mahrum olan, O’nu inkâr eden, nefsini kendisine ilah edinip yeryüzünde bozgunculuk yapan ve insanların yaşam hakkını gasp ve ihlal eden vicdansızlardır.

Yani, haberlerde gördüğüm Otizm’li özel birey 22 yaşındaki Batuhan Kil kardeşim engelli değildir.

Onu anlamamakta direten ve üniversite hayaline ket vuran, gerekli düzenlemeleri ona sağlamayan ÖSYM idarecileri engellidir ya da öyle değildir, tercih hakkı onlarındır. Hatadan dönmek erdemdir, üzerinde durmak budalalık.

Ama o engellilerin (vicdansızların), nazarımda yatacak yeri yoktur.

Kader ve Kaza’ya da gelince, bu dünya hayatındaki tüm serüvenimiz işte o, O’nun katında bulunan Levh-i Mahfûz’da yani korunmuş Levha’da kayıtlıdır. İşte onu biz bilmeyiz

Kader, başımıza kesin kez gelecek ve çoktan gelmiş olan olaylar örgüsü,

Kaza’ysa başımıza geldikten sonra o hadiselere karşı gösterdiğimiz tepkiler bütünüdür.

Biz, her bir insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. / İsra-13

/Can Ahmet Vural

6 Ekim 16


PAYLAŞ
REKLAM ALANI 11