REKLAM ALANI 1

Benim Adım Can

Şair Cemal Safi’den aldığım ilhamla…
Var mı içinizde bizimle tanışmaya saf niyeti olan?
Yüksek hızlı ama düşük kotalı internet gibiyim, düzeni kavradıkça hızını düşüren, frene basıp yavaşlayan benim. - Nevi şahsına münhasır süper kahramanlar gibiyim, defalarca vursalar da bir türlü ölmeyen benim. Binlerce canım var benim ve aslı dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz surette gizliyim, bin atlı akınlarla O’ndan geldim ve yine bin atlı akınlarla O’na döneceğim. 

Şiir benim, sanat benim, bilim, akıl - muhabbet ile ondan doğan Muhammed benim. 

Benim yüzümden ettiğini buldu Firavun, benim için dize geldi Nemrut, çağına adaletle yaklaşan, rejimler yıkıp zulümler sonlandıran ve bu yeryüzündeki tuzakları bozan zahirdeki toz, zerre benim. İbrahim’ler için yakılan şu ateşe su taşıyan karınca emsalini teşkil eden ve daim edecek olan da benim. 

Onlar için en güzel cevapları hazırlayanım, ben iyi insanım ve tarafımı iyilerden yana kullanıyorum. - Kimsenin nazarında yanmayan yalnız kendi günahında kavrulan çile benim. Şahit benim. Ensar & muhacir hep benim. Benim için oluşacak kıyam, benim için püskürüyor lavlar, iklimlerle oynayan kalubeladan bu yana ıstırap içinde sığınıp Rabbine yaslanan benim.

İnsanlar içinden asr-ı saadet nizamı adına Allaha kurban gitmeyi kabul eden o İsmaillerdenim, Ah!... Hem nasıldı o ahdim? - Zamanı geldiğinde başkaldırmasını da bilen Bilal’im ve dosdoğru bir yol üzerinde tutunmaya çalışan bir aciz beşerim. Ben herkesim ve herkesten bir izim.

Dünya halim gerçekten vahim, ben bir trajediyim. O’nun bir sineği bile örnek göstermekten kaçınmadığıyım ben ve pirelerle develeri mukayese etmekten de vazgeçmeyeceğim. 

Bazılarının yok saymaya kalktığı her ne varsa imdi bize ilham olundu ve O’nu yaymak için elbet geri geleceğim…  

Ve Allah’ın devamlı yenilediği, tazelediğiyim…

…Ve yine inan bana bir çekirdekten daha fazlasıyım!

Devamı yazılacak.
Can Ahmet Vural
18.08.16.4

#gelintanışolalım

 


PAYLAŞ
REKLAM ALANI 11