REKLAM ALANI 1

Her felaket kendi liderini oluşturur

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebilirsiniz ama hayattaki en büyük trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. /Platon

Bitti çok şükür, geçti…

İnsanımızın hak ve özgürlüklerine vurulmak istenen bir darbe girişimi daha millet iradesi ve eliyle yine millet tarafından bastırıldı, giderildi.

15 Temmuz Cumartesi gecesi Millet, kendi kurumlarının yıpratarak hiç etmeye kalktığı ve yalnız bıraktığı Cumhurbaşkanı’na yalnız değilsin Reis, dedi, biz varken seni Allah’ın izniyle kimse indiremez, yaşasın iktidarın!

Millet, o gece gerek demokrasisine gerekse otokrasisine sahip çıkarak dünya kamuoyuna büyük bir bağımsızlık dersi vererek mücadelesini zaferle taçlandırıp yine yol’a devam, dedi.

Sağından soluna, önde gideninden arkada kalanına ve 7’den 70’ine bu ülkenin aydınlık yarınları için, zalimlere eğilmemek ve baskılara müsamaha göstermemek adına dökülün yurdumuzun sokaklarına, meydanlarına, havalimanlarına ve köprülerine çağrısını bizzat Başkanından alan fertler, adeta kendi kaderlerini teslim etmemek ve belirlemek üzre tarih yazdı, destan yazdı. Nitekim yurdumuzu yarı işgalci kuvvetler ve de yarı iktidar sevdalarından arındırdı, temizledi.

Her OHAL anlarında suskunluğunu koruyarak olmakta olanı anlamaya çalışan bendeniz bu hiddetli kriz anında da adaletle bir yargıya varmak adına sükûnetimi muhafaza edip insanları ayrıştırıcı değil birleştirici ve de kayırıcı üslubumu ve tavrımı o gecede ifa ederek gece ve gün boyunca yuvamdan dış dünyaya sergiledim. Bu hususta da biçare kendime, aç ellerini O’na, gönlünü, aklını ve ferasetini, düşünceni ve eylemini, velhasıl kendini aç ama gün ışıldamadan ve haklıyla haksızlar ayrışmadan, çetelerle işgüzarlar belirlenmeden ve insanlar tam olarak yargılanmadan ağzını bıçak açma, diyerek şahsıma yüklendim.

Şimdiyse sonuca vardığıma inanmaktayım, o da;

Ey kural tanımazlar, indirin silahları ve derhal çatışmayı kesin, ya da daha şiddetli ve dayanılmaz çatışın, iyiliğiniz için ve tüm insanlığın iyiliği için, ya O’na teslim olun ya da karanlığınızda kaybolun!

Güneşi balçıkla sıvayamazsın,

Hak ve hakikate kurşun sıkarak onu ortadan kaldıramazsın,

Kardeşini linç ederek, karalayamazsın,

Hâsılı, hava kararmadan güneşi doğudan yurdunda tutamazsın,

Kaybetmeden kazanamazsın,

Yara almadan iyileşemezsin,

Parçalanmadan onaramazsın,

Olmadan ölemezsin ve ölmeden olamazsın - doğamazsın,

Dağılmadan birleşemezsin,

Birleşmeden savaşmazsın,

Savaşmadan anlayamazsın,

Anlamazsan haklı çıkamaz, çıkaramazsın,

Haklı olmazsan haklayamazsın

ve mağlup edemezsen de bozguna uğrarsın!

…ve yılanları sopayla korkutamazsın, korkutmamalısın…

İmkânın varken onun oracıkta başını ezmelisin yoksa maazallah, Allah esirgesin.

…ve dostum belki de en önemlisi sana saldıran yılanları da sevmelisin, çünkü sen sevmeden bir işe yaramazsın!

Sana seni anlatan Can Ahmet’in sözlerini içine sindir, bu adam her zaman yürekle maval okumaz, her zaman seni sana anlatmaz!

Ve sözlerimin ağırlığını beni kaybetmeden kaldıramaz, taşıyamazsın.

Bulmuşken değerlendir, dünya hayatıyla ahiret hayatını değerli kıl.

Hayat, Bursa-Mudanya yolu, yokuş inmeden, yokuş çıkamazsın ve inerken de çıkarken de ağlayamazsın, sızlanamazsın!

Yakarışım, çaresizlerle güvenilir kimselerin dostu Allah’adır, bütün hesabım O’nundur.  Mademki O’ndan geldin, yine O’na döneceksin, söyle bana Can Ahmet, bin zulme uğrasan da bir zulüm edebilir misin?! -Edemezsin. Çünkü sen biçaresin, karşılık senin ve sen gibilerin haddine değil! Karşılık, hamleleri yapan ve tüm tuzakları bozan Allah’ındır.

Bu iştiyakla,

Kalben ve salimen yüce Allah, vatanımızın ve milletimizin birliğini ve beraberliğini daim ve kaim kılsın, düşmana ve yardakçılarına fırsat vermesin, devletimizi ve salih yöneticilerimizi zeval ve baskı altında bırakmasın, hasetçilerle fitnecilerin şerrinden ve tüm şer odakların göz hapsinden muhafaza eylesin. Bizleri emin, salih ve aziz kimseler tayin etsin, günahlarımızı bağışlasın, devasız dert, pervasız eylem ve taşıyamayacağımız yüklerle bizleri mukayese etmesin, sınamasın. Ve adlarımızı zan altında bırakmasın. Zalimler topluluğundan da bizleri korusun. Bizlere karşılaşılan bu çirkin hadiselerde dirayet, inayet, takva ve kararlılıkla doğru bir yöneliş ihsan eylesin ve inananları korku ve dehşetli ahvaller altında bırakmasın, sahipsiz ve de çaresiz bırakmasın inşallah.

Şimdi,

15 Temmuz olaylarında, öldürmeyip de ülkesi için, aydınlık günler ve insanı yaşatmak için canını veren tüm masum kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, onların Hak katında şehitlik mertebesine yükseltildiği inancını kamuoyu ile birlikte taşıyor ailelerine başsağlığı ile dayanma gücü diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum.

Başta kardeşlerimiz olmak üzere tüm halkımıza da, görüşü ve öfkesi kime olursa olsun, konu-komşularımıza, yakınlarımızla akrabalarımıza ve mesai arkadaşlarımıza karşı bir muhabbet beslememiz gerektiğini ve bu muhabbeti kesinlikle karartmadan koparmadan güçlendirmemiz gerektiği düşüncesini paylaşıyor bu hafta da bana ayrılan sayfadan hoşgörü ve saygıyla hepinizi selamlıyorum.

Bir olalım, iri olalım, diri olalım / Hacı Bektaş-i Veli

21.07.2016.4

Can Ahmet Vural

#MilletDestanYazıyor


PAYLAŞ
REKLAM ALANI 11